​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Forskningsprojekter hvor der indgår forsøg med patienter og eller raske personer

Her er det afgørende, om der indgår en eller anden behandlingsmæssig intervention på patienten og/eller den raske person. Begrebet ”behandlingsmæssig intervention” skal forstås bredt, og omfatter både egentlige behandlingstiltag, undersøgelse af patienten og tiltag i forhold til forebyggelse, genoptræning og rehabilitering.

Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Projekter, som indebærer forsøg og interv​ention på mennesker (levende eller afdøde) eller menneskers biologiske materiale, er sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, som skal anmeldes til den kompetente videnskabsetiske komité i din region. 

​​Nødvendige godkendelser

Du skal anmelde dit forskningsprojekt til den regionale komité for det område, hvor du som forsøgsansvarlig arbejder. Som forsøgsansvarlig skal du derfor først og fremmest kontakte den relevante regionale videnskabsetiske komité, der kan besvare spørgsmål i forhold til det konkrete forskningsprojekt.

Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter vedrørende særligt komplekse områder skal dog anmeldes til NVK.Redaktør