Videnscenter for Dataanmeldelser

​Videnscenter for Dataanmeldelser er en del af Enhed for Sundhedsforskning og Innovation som inden for forskningsområdet på tværs i regionen, behandler og rådgiver om dataanmeldelser, databehandleraftaler, videregivelse af forskningsdata mv.   

Hvad kan du få hjælp til:

Som forsker skal du i forbindelse med et forskningsprojekt sørge for, at dit forskningsprojekt er dokumenteret i Region Hovedstadens Forskningsfortegnelse og i øvrigt overholder de databeskyttelsesretlige regler.

Som forsker ansat i Region Hovedstaden skal du derfor, sende en dataanmeldelse til Videnscenter for Dataanmeldelser for at søge om optagelse i Regionens Forskningsfortegnelse. Videnscenteret vil herefter vurdere din ansøgning.

Du vil i forbindelse med din sagsbehandlingen af din ansøgning blive vejledt og rådgivet om de databeskyttelsesretlige regler, således at dit projekt kan godkendes til optagelse i Regionens Forskningsfortegnelse.  

Du finder de relevante ansøgningsdokumenter og databehandleraftaler inde på Videnscentrets intranetside. Bemærk at dette er en intern RegionH side.
Redaktør