Forskningsevaluering 2016 (2015-data)

​Der blev i 2015 brugt 2,1 mia. kr. på forskning, omkring 5000 personer beskæftigede sig med forskning og udvikling og en del af dem var med til at publicere nogle af de 3900 artikler der blev udgivet.

​Forskningsevalueringen 2016 præsenterer en positiv udvikling for regionens sundhedsforskning. Til trods for organisationsændringer, økonomiske udfordringer og nye teknologiske løsninger, er der ligesom de tidligere år fortsat en positiv udvikling indenfor forskning og innovation i regionen.

Evalueringen giver en samlet status på den forskning, der blev udført i 2015 på de dengang gældende afdelinger. Evalueringen fortsætter ikke med anskueliggørelsen af den periodiske udvikling, men leverer i stedet tallene fra 2015 og et sammenlignings overblik fra perioden 2008-2014. Derfor vil alle tidligere afdelinger heller ikke være med i opgørelsen.

Forskningsevaluering 2016 (2015 data) (pdf. åbner i nyt vindue)

Mellem to evalueringer

Forskningsevalueringen 2016, placerer sig mellem det samlede overblik fra 2008-2014, og den nye Forskningsevaluering 2017. Årsagen til at indeværende evaluering ikke er blevet tilføjet det historiske overblik fra 2008-2014, skyldes de mange afdelingssammenlægninger i kølvandet på hospitalssammenlægningerne. Hvilket giver det samlede forskningsbillede lidt uklart.

Den kommende Forskningsevaluering 2017, vil heller ikke kunne placeres inden for det historiske overblik, grundet ændringen i Frascati-manualen. Reglen gør at forskningsindsatsen først skal registreres når der bruges 10% af arbejdstiden på forsknings og udvikling, mod de tidligere 5%.

I forlængelse af forskningsevalueringen 2016, blev der samtidig udfærdiget en rapport om Region Hovedstadens forskningsmæssige styrkepositioner. Rapporten tager afsæt i data fra forskningsstatistikken og PURE, kombineret med andre relevante forskningsdatakilder.

Læs også Forskning i Region Hovedstande – en Region i verdensklasse

Hvorfor forskningsevaluering? 

Den fælles regionale forskningsevaluering skal bidrage til at: 

  • Følge udviklingen inden for de enkelte forskningsområder

  • Skabe overblik og gennemsigtighed i forhold til regionens forskningsområder

  • Sammenligne forskningsområder på tværs af regionens virksomheder

  • Synliggøre og profilere regionens forskning

  • Understøtte strategisk udvalgte forskningsområder og styrke udvikling af flere excellente og spirende forskningsmiljøer​​

Redaktør