Forskningsevaluering 2017 (2016-data)

​Det går fortsat rigtig godt for Region Hovedstadens forskning: i 2016 blev der forsket for 2,2 milliarder, udgivet 4200 videnskabelige artikler og på flere afdelinger end tidligere blev der forsket på et meget højt eller ekstraordinært højt forskningsniveau.

​Flere højtkvalificerede afdelinger – færre aktive forskere

En revurdering af de såkaldte Journal Impact Factor points (JIF-points) betyder at Region Hovedstaden nu har 20 afdelinger der udøver forskning på et meget højt niveau, og 4 afdelinger der forsker på et ekstraordinært højt forskningsniveau.

Til gengæld viser Forskningsevalueringen også et mindre fald i antallet af aktive forskere, et fald på ca. 300 personer. Dette skyldes en ændring i Frascati-manualens registreringspraksis, der har højnet kravet om tidsforbrug på forskning og udvikling fra 5 procent til 10 procent af den samlede arbejdstid.

Forskningsevalueringen 2017 giver en samlet status på den forskning, der blev udført i Region Hovedstaden i år 2016. Forskningsevalueringen 2017 viser en særdeles stærk forskningsindsats der fortsætter tidligere års positive fremgang, på trods af hospitalsafdelinger underlagt økonomiske udfordringer, ny forskningsmæssig registreringspraksis, og implementeringen af sundhedsplatformen. I alt blev der i Region Hovedstaden forsket for 2,2 milliarder og udgivet 4200 videnskabelige artikler. 

Du kan læse mere i Forskningsevalueringen 2017 her (pdf åbner i nyt vindue).

Starten på en ny tidslinje 

Den nye Frascati-manual og de mange hospitals- og afdelingssammenlægninger, giver mulighed for at starte en ny tidslinje for forskningsevalueringerne og fremadrettet at kunne lave mere sammenlignelige data.

2016 var det første år, efter ændringen i Frascati-manualen, som betyder at kravet om tidsforbruget på forskning og udvikling nu skal udgøre 10 procent af den samlede arbejdstid. Tidligere var kravet på 5 procent af den samlede arbejdstid.
 
Derfor vil indeværende forskningsevaluering ikke kunne sammenlignes historisk med foregående forskningsevalueringer. Forskningsevaluering 2017 indeholder ikke det historiske overblik, der er set ved tidligere evalueringer, men vil starte en ny tidsrække for forskningsevalueringerne.

Den historiske sammenligning vil altså kunne ske på baggrund af data fra forskningsevalueringerne fra 2008-2015, og Forskningsevaluering 2017 vil starte tidsrækken fra 2016 og fremefter.

Hvorfor forskningsevaluering? ​​​  

Den fælles regionale forskningsevaluering skal bidrage til at: 
  • Følge udviklingen inden for de enkelte forskningsområder
  • Skabe overblik og gennemsigtighed i forhold til regionens forskningsområder 
  • Sammenligne forskningsområder på tværs af regionens virksomheder
  • Synliggøre og profilere regionens forskning
  • Understøtte strategisk udvalgte forskningsområder og styrke udvikling af flere excellente og spirende forskningsmiljøer​​

Redaktør