Forskningsevaluering 2018 (2017-data)

Region Hovedstadens forskere har i 2017 forsket for ca. 2,2 milliarder kroner, og udgivet godt 4.300 videnskabelige artikler og mange af dem i nogle af de mest prestigefyldte tidsskrifter på verdensplan. Forskning er en kerneopgave i Region Hovedstaden, og forskningsevaluering 2018 understreger at regionen fortsat har mange dedikerede forskere.

​Mange dedikerede forskere publicerer i prestigefyldte tidsskrifter

Forskningsevalueringen 2018 giver en samlet status på den forskning, der blev udført i Region Hovedstaden i år 2017. I evalueringen kan du få et overblik over publikationer, samarbejdsrelationer, den eksterne finansiering, forbrugte ressourcer og meget mere.

Evalueringen viser at der i Region Hovedstaden var knap 4700 personer der beskæftigede sig med forskning og udvikling, og som i 2017 har brugt brugt 10 procent eller mere af deres samlede arbejdstid på opgaven.

Deres arbejde har i 2017 mundet ud i publiceringen af knap 4300 videnskabelige publikationer, og en del af dem er publiceret i nogle af de mest prestigefyldte tidsskrifter på verdensplan, herunder New England Journal of Medicine, Lancet, Journal of American Medical Association (JAMA), Nature og Science.  

Forskningsevalueringen viser også at der i 2017 blev forbrugt ressourcer for godt 2,2 mia. kr. til forskningen i Region Hovedstaden. Lidt over halvdelen af dem, ca. 1,2 mia. kr., var finansieret af eksterne parter, eksempelvis fonde, danske og udenlandske virksomheder og EU mv.

Læs Forskningsevalueringen 2018 (pdf. åbner i ny fane).

Læs uddybende information om forskningsevalueringen (pdf åbner i ny fane).

Ny evaluering der fortsætter sidste års tidslinje

Forskningsevalueringen viser regionens forskningsindsats på regionalt niveau, og på hospitals-/center-/afdelingsniveau. 2018 forskningsevaluering er større og indeholder flere nye grafer og tabeller, blandt andet samarbejdsgrafer, grafer over ressourceforbrug og antal publikationer, eksternt forbrugte ressourcer, publikationer ifht. Journal Impact Factor (JIF) mv.

En ændring i Frascati-manualen trådte i kraft i 2016, og det betød at kravet om tidsforbrug forbrugt på forskning og udvikling blev højnet fra 5 til 10 procent af den samlede arbejdstid. Sammen med de mange hospitals- og afdelingssammenlægninger, gav det sidste år mulighed for at starte en ny tidslinje for forskningsevalueringerne. Derfor er forskningsevaluering 2017 og 2018 ikke direkte sammenlignelige med de tidligere forskningsevalueringer.  

Forskningsevaluering 2018 (2017 data) fungerer som et datagrundlag, der understøtter Region Hovedstadens Forskningsstrategi for Sundhedsforskning 2018-2022. Evalueringen bruges også som et ledelsesværktøj på regionalt niveau, og på hospitals-/center-/afdelingsniveau til at profilere regionens forskning og som politisk beslutningsgrundlag.

Hvorfor forskningsevaluering?   

Den fælles regionale forskningsevaluering skal bidrage til at: 

  • Følge udviklingen inden for de enkelte forskningsområder
  • Skabe overblik og gennemsigtighed i forhold til regionens forskningsområder 
  • Sammenligne forskningsområder på tværs af regionens virksomheder
  • Synliggøre og profilere regionens forskning
  • Understøtte strategisk udvalgte forskningsområder og styrke udvikling af flere excellente og spirende forskningsmiljøer
Redaktør