Spot på forskning 2019 (2018 tal)

I 2019 udgav Region Hovedstaden to forskningsrapporter: Spot på forskning, som viser data for forbrugte ressourcer, forskningspersonale mm. og Spot på publikationer viser detaljerede oplysninger regionens godt 4.400 videnskabelige publikationer.

2019 med 2 forskningsrapporter 

I 2019 udgav vi 2 rapporter i stedet for som de forrige år, hvor samme tal var i 1 rapport. De 2 rapporter giver et samlet overblik over forskningsindsatsen i Region Hovedstaden i 2018. Med opdelingen stiller vi mere skarpt på regionens excellente forskning og den kerneopgave som forskning er i region. De 2 rapporter viser data for videnskabelige publikationer, forbrugte ressourcer på forskning (både eksterne og interne), forskningspersonale og meget mere.

Tidligere udgav vi en samlet rapport (kaldet Forskningsevaluering), men efter tilbagemeldinger fra forskere og hospitaler mfl. om bl.a. at publicere data hurtigst muligt, vil vi nu fremover i stedet udgive 2 rapporter.  Rapporterne vil udkomme forskudt af hinanden, så data hurtigere er tilgængelige til brug for regionens forskere og ledere.

2018 resultater viser fortsat vækst

Rapporterne viser, at der i 2018 i alt var ca. 3.900 aktive forskere der brugte 10 % eller mere af deres samlede arbejdstid på forskning. Herudover var der ca. 900 tekniske og administrativt ansatte, der understøtter forskningen, hvilket gav et total på ca. 4.800 ansatte, der beskæftigede sig med forskning og udvikling i Region Hovedstaden. Deres arbejde har i 2018 resulteret i publiceringen af i alt 4.374 videnskabelige publikationer.

Opgørelsen over ressourceforbruget til forskning og udvikling viser, at der i 2018 blev forbrugt ressourcer for omkring 2,4 mia. kr. til forskningen i Region Hovedstaden, der er det højeste niveau, siden regionen begyndte at opgøre forbrugte ressourcer på forskning. 

Heraf var lidt over halvdelen, 1,2 mia. kr., finansieret af eksterne parter, eksempelvis private og offentlige fonde, erhvervsvirksomheder mv. Overordnet set er der således sket en mindre stigning sammenlignet med 2016 og 2017, hvor der var knap 4.700 personer, der beskæftigede sig med forskning og udvikling, og der blev udgivet henholdsvis ca. 4.200 og ca. 4.300 videnskabelige publikationer. 

Nye rapporter, men samme data

Selvom navnet og formatet er nyt, har rapporterne samme datagrundlag og de følger også den tidslinje der blev udstukket af de tidligere forskningsevalueringer. Rapporterne bygger fortsat på data fra den årlige lovpligtige forskningsstatistik og fra regionens forskningsregistreringssystem (Pure). Rapporterne viser regionens forskningsindsats på regionalt niveau og på hospitals-/center-/afdelingsniveau.

Spot på forskning

Rapporten "Spot på forskning" minder om de tidligere Forskningsevalueringer og viser data for forbrugte ressourcer (interne og eksterne), forskningspersonale, antal publikationer og en oversigt over Journal Impact Factor (JIF) på regionalt niveau.

Læs Spot på forskning - 2018 tal (pdf. åbner i ny fane) 

Læsevejledning til spot på forskning

Spot på publikationer

Rapporten "spot på publikationer" viser detaljerede oplysninger om regionens, hospitalets, centrets og afdelingens publikationer, JIF, grader og patenter. Rapporterne "Spot på Forskning" og "Forskningsevaluering 2018" har et vist overlap imellem sig og er delvist sammenlignelige.

Forskningsrapporterne fungerer som et datagrundlag der understøtter Region Hovedstadens Forskningsstrategi for Sundhedsforskning 2018-2022. Rapporterne bruges også som et ledelsesværktøj på alle niveauer, til at profilere regionens forskning og som politisk beslutningsgrundlag.

Læs Spot på publikationer -2018 tal (pdf. åbner i ny fane) 

Læsevejledning til spot på publikationer

Hvorfor forskningsrapporter?   

Forskningsrapporterne bidrager til at:

  • Følge udviklingen inden for de enkelte forskningsområder
  • Skabe overblik og gennemsigtighed i forhold til regionens forskningsområder 
  • Sammenligne forskningsområder på tværs af regionens virksomheder
  • Synliggøre og profilere regionens forskning
  • Understøtte strategisk udvalgte forskningsområder og styrke udvikling af flere excellente og spirende forskningsmiljøer
Redaktør