Spot på forskning for 2020 data

​Nu er Spot på forskning for 2020-data publiceret. I udgivelsen kan du se data om internt og eksternt forbrugte ressourcer og forskningspersonale i Region Hovedstaden i 2020. Derudover kan du igen i år læse om tre eksempler på innovations- og forskningsprojekter, som giver et indblik i det store forsknings- og innovationsarbejde, som udføres i Region Hovedstaden.

​Historier fra forskningens og innovationens verden

I årets Spot på forskning har vi igen i år inkluderet 3 historier fra forskningen- og innovationens verden, som giver et lille indblik i de mange forsknings- og innovationsprojekter, der foregår i Region Hovedstaden. I årets rapport kan du læse om behandling af COVID-19 patienter med steriodbehandling, diagnosticering af sjældne sygdomme hos patienter ved hjælp af genetiske analyser og trådløs monitorering af patienter under og efter indlæggelse. ​

Fortsat stigning i 2020 

I 2020 blev der forbrugt ressourcer svarende til omkring 2,6 mia. kr. til forskning og udvikling i regionen. Eksterne parter har finansieret over halvdelen heraf svarende til 1,45 mia. kr. Der er dermed også sket en mindre stigning fra 2019, hvor ressourcer svarende til cirka 2,5 mia. kr. blev forbrugt på forskning og udvikling.

Som i de foregående år er der en forsat stigning i antallet af aktive forskere. I 2020 var der i alt 4.182 aktive forskere, samt cirka 938 teknisk og administrativt ansatte, der brugte 10 procent eller mere af deres samlede tid på forskning og udvikling. Dette betyder, at 5.120 ansatte beskæftigede sig med forskning og udvikling i Region Hovedstaden i 2020. ​

Datagrundlag

Spot på forskning for 2020-data har samme datagrundlag, som udgivelser fra tidligere år. Udgivelsen bygger på data fra den årlige lovpligtige forskningsstatistik og fra regionens forskningsregistreringssystem (Pure). Rapporten viser regionens forskningsindsats på regionalt niveau og på hospitals-, center- og afdelingsniveau. 

Udover data fra den årlige lovpligtige forskningsstatistik er der også inkluderet tal fra Enhed for Sundhedsforskning og Innovations støttefunktioner, der blandt andet viser en stigning i antallet af modtagne kontrakter og protokoller, registrerede forskningsprojekter, anmeldte opfindelser mm. Se nærmere om tallene i udgivelsen. 

Forskningsrapporterne fungerer som et datagrundlag, der understøtter Region Hovedstadens Forskningsstrategi for Sundhedsforskning 2018-2022. Rapporterne bruges også som et ledelsesværktøj på alle niveauer, til at profilere regionens forskning og som politisk beslutningsgrundlag. ​

Læs Spot på forskning for 2020-data (pdf, åbner i ny fane)​

Læsevejledning - Spot på forskning 2020-data (pdf, åbner i ny fane)​

Hvorfor Spot på forskning?   

Udgivelsen bidrager til at: 

• Følge udviklingen inden for de enkelte forskningsområder

• Skabe overblik og gennemsigtighed i forhold til regionens forskningsområder 

• Sammenligne forskningsområder på tværs af regionens virksomheder

• Synliggøre og profilere regionens forskning

• Understøtte strategisk udvalgte forskningsområder og styrke udvikling af flere excellente og spirende forskningsmiljøer

Redaktør