Spot på forskning for 2019-data

​Spot på forskning for 2019-data er nu publiceret. I udgivelsen kan du se data om internt og eksternt forbrugte ressourcer og forskningspersonale i Region Hovedstaden i 2019. Som noget nyt kan du også læse om tre eksempler på innovations- og forskningsprojekter, som giver et indblik i det store forsknings- og innovationsarbejde, som udføres i Region Hovedstaden. 

Historier fra forskningens og innovationens verden 

Som noget nyt i årets Spot på forskning har vi undervejs beskrevet tre små historier fra forskningen og innovationens verden. Historierne illustrerer konkrete forsknings- og innovationsprojekter i Region Hovedstaden for at give et lille indblik i de mange forsknings- og innovationsprojekter, som udføres i regionen.

Historierne viser, hvordan Enhed for Sundhedsforskning og Innovation (SFI) på forskellige måder har bidraget til at realisere projekterne. Historierne er selvfølgelig ikke udtømmende for det store arbejde, der udføres af forskere og innovatører, men de kan forhåbentligt tjene som inspiration i arbejdet med sundhedsforskning og innovation i Region Hovedstaden.

Fortsat stigning i 2019 

Som i de foregående år er der en forsat stigning i antallet af aktive forskere. I 2019 var der i alt cirka 4.000 aktive forskere, samt cirka 900 teknisk og administrativt ansatte, der brugte 10 procent eller mere af deres samlede tid på forskning og udvikling. Dette betyder, at cirka 4.900 ansatte beskæftigede sig med forskning og udvikling i Region Hovedstaden i 2019. Dette er en mindre stigning fra 2018, hvor der var cirka 4.800 personer, der arbejdede med forskning og udvikling.

I 2019 blev der forbrugt ressourcer svarende til omkring 2,5 mia. kr. til forskning og udvikling i regionen. Heraf var over halvdelen, 1,34 mia. kr., finansieret af eksterne parter. Der er dermed også sket en mindre stigning fra 2018, hvor ressourcer svarende til cirka 2,4 mia. kr. blev forbrugt på forskning og udvikling. 

Datagrundlag

Spot på forskning for 2019-data har samme datagrundlag, som udgivelser fra tidligere år. Udgivelsen bygger på data fra den årlige lovpligtige forskningsstatistik og fra regionens forskningsregistreringssystem (Pure). Rapporten viser regionens forskningsindsats på regionalt niveau og på hospitals-, center- og afdelingsniveau. 

Udover data fra den årlige lovpligtige forskningsstatistik er der i årets rapport også inkluderet tal fra Enhed for Sundhedsforskning og Innovations støttefunktioner, der blandt andet viser en stigning i antallet af modtagne kontrakter og protokoller, registrerede forskningsprojekter, anmeldte opfindelser mm. Se nærmere om tallene i udgivelsen. 

Forskningsrapporterne fungerer som et datagrundlag, der understøtter Region Hovedstadens Forskningsstrategi for Sundhedsforskning 2018-2022. Rapporterne bruges også som et ledelsesværktøj på alle niveauer, til at profilere regionens forskning og som politisk beslutningsgrundlag. Hvorfor Spot på forskning?   

Udgivelsen bidrager til at: 
  • Følge udviklingen inden for de enkelte forskningsområder
  • Skabe overblik og gennemsigtighed i forhold til regionens forskningsområder 
  • Sammenligne forskningsområder på tværs af regionens virksomheder
  • Synliggøre og profilere regionens forskning
  • Understøtte strategisk udvalgte forskningsområder og styrke udvikling af flere excellente og spirende forskningsmiljøer 

Redaktør