Analyse af eksternt forskningssamarbejde om sundhedsforskning

​Region Hovedstaden har et uudnyttet potentiale i forhold til branding af regionens forskningsstyrkepositioner. Dette er en af hovedanbefalingerne i "Analyse af eksternt forskningssamarbejde om sundhedsforskning."  

16 anbefalinger til den fremtidige forskningsindsats

Analysen har til formål at undersøge hvilke typer forskning, der foregår på regionens hospitaler, herunder hvem der finansierer den og hvordan denne finansiering administreres. I konklusion beskrives 16 anbefalinger, i forhold til Region Hovedstadens fremtidige forskningsindsats.

3 af de mest centrale anbefalinger forholder sig til, at det er vigtigt at forskningsindsatsen ses som en del af regionens kerneopgave, at regionen har en interesse i at styrke muligheder og incitamenter for samarbejdet med videninstitutioner i regionen og at regionen besidder en forskningsstyrkeposition og udnytte dette som et positivt brand.

Forskningssamarbejde i Region Hovedstaden - Analyse af eksternt forskningssamarbejde om sundhedsforskning (pdf. åbner i nyt vindue)

Baggrund for analysen

Analysen af Region Hovedstadens eksterne forskningssamarbejder, har afsæt i et politisk ønske fra parterne i budgetaftalen 2015.

Det gennemgående tema for analysen er, hvordan finansieringen influerer hvad der forskes i, og hvordan forskningen udformes under de givne vilkår. Analysen konkluderer på tre temaer;

  • Samarbejde og finansiering
  • Strategi og administration
  • Samt resultater af forskningssamarbejdet.

Forskning og finansiering

Analysen afdækker, hvilken værdi de forskellige typer forskning har for henholdsvis regionens sundhedsvæsen og for den geografiske regions vækst og udvikling.

De16 anbefalinger i analysen relaterer sig alle til hvordan eksterne forskningssamarbejder, herunder samspillet mellem hospitaler og industri, kan udvikles og tilrettelægges inden for rammen af regionens procedurer. På den måde kan samspillet blive til bedst mulig gavn for patienterne og for regionen som helhed.

Andre rapporter

Du kan læse mere om de konkrete forskningsmæssige styrkepositioner i Region Hovedstadens rapport:

 Forskning i Region Hovedstaden – En region i verdensklasse (pdf. åbner i nyt vindue)

 

Redaktør