Forskning i Region Hovedstaden - En region i verdensklasse

​I rapporten får du indsigt i centrale nøgletal og forsknings- og udviklingsaktiviteter, samt konkrete eksempler på Region Hovedstadens stærkeste kliniske forskningsmiljøer.

Forskning i verdensklasse i Region Hovedstaden

Rapporten "Forskning i Region Hovedstaden - En region i verdensklasse" indeholder data og figurer, der viser at Region Hovedstaden ikke kun driver hospitalerne, men faktisk er en af de førende institutioner når det kommer til klinisk forskning.

Rapporten sammenligner tal på tværs af de danske regioner, men også internationalt, for at synliggøre forskningskapaciteten i Region Hovedstaden. Afslutningsvis beskrives forsknings- og udviklingsaktiviteterne for regionen som geografi, hvor private virksomheders bidrag og Region Hovedstaden generelle prioritering af sundhedsområdet inkluderes.

Forskning i Region Hovedstaden – En region i verdensklasse

Den regionale forskningsstyrkeposition

Rapporten giver et overblik over Region Hovedstadens forsknings- og udviklingsaktiviteter, med fokus på hospitalernes forskning. Rapporten er et resultat, af en tidligere rapport "Analyse af eksternt forskningssamarbejde om sundhedsforskning".

Læs mere om "Analyse af eksternt forskningssamarbejde om sundhedsforskning".

I analyse blev det anbefalet, at Region Hovedstaden skulle sætte øget fokus på regionens forskningsstyrkeposition og i højere grad udnytte den som et brand. En anbefaling som forskningsrapporten har taget til sig i præsentationen af Region Hovedstadens kompetencer inden for forskningsområdet.

 

Redaktør