Tæt på verdens første effektive malariavaccine

På Center for Medicinsk Parasitologi starter man – som de første i verden – senere i ​år en klinisk afprøvning af en malariavaccine målrettet gravide kvinder. Det kan være det første skridt i retningen af en effektiv forebyggelse af malaria – og dermed en løsning på et af verdens mest omfattende sundhedsproblemer.

W​eb-tv


​Hvilken betydning har jeres arbejde - og for hvilke patientgrupper?

Man anslår, at malaria hvert år dræber mellem 500.000 og
750.000 mennesker på verdensplan – og måske er det reelle tal
endda højere. Ni ud af ti af de patienter, som dør af sygdommen,
er børn under fem år. Sygdommen er en klassisk fattigdomssygdom
og rammer derfor hårdest i Afrika, men den er også udbredt
i Asien, hvor risikoen dog generelt er mindre og patienterne ofte
mere velbehandlede.

På grund af det enorme dødstal har ethvert forebyggende tiltag
således potentialet til at redde mange tusinder menneskeliv på
årsbasis. Lykkes vi med at udvikle en effektiv vaccine mod malaria,
vil det være et kæmpestort skridt i retningen mod at løse
et af verdens mest presserende sundhedsproblemer. Dermed vil
det øge den globale sundhed.

Hvordan arbejder I – og hvem samarbejder I med?

Vi udfører både grundforskning på laboratorier i Danmark og
klinisk forskning på vores feltstationer i en række afrikanske
lande. Der deltager vi i diagnosticering, behandling og overvågning
af malaria, ligesom vi arbejder med udvikling og afprøvning
af malariavacciner.

CMP anerkendes internationalt som et af verdens førende malariaforskningscentre. Det har vi ikke mindst opnået via vores store
verdensomspændende forskningsnetværk. Vi arbejder aktivt
med uddannelse og kapacitetsopbygning på vores udenlandske
feltstationer – og har helt konsekvent tilknyttet lokale ph.d-studerende
på de forskningsprojekter, vi udfører på feltstationerne.

Kan du fremhæve enkelte store resultater fra centeret de ​​senere år?

I CMP undersøger vi malarias basale sygdomsmekanismer, eksempelvis
hvordan kroppen opbygger immunitet over for sygdommen.
Det er bl.a. lykkedes os at bestemme det molekyle, som
malariaparasitterne benytter til at sætte sig fast i moderkagen
hos gravide kvinder. Den nye viden har vi brugt til at udvikle en
meget lovende malariavaccine målrettet gravide kvinder. Vaccinen
skal afprøves klinisk senere i 2015 i Tyskland og Benin. Vi
har flere tilsvarende fremskridt med hensyn til alvorlig malaria
hos småbørn i støbeskeen.

Hvilke fremtidsperspektiver er der i jeres arbejde?

Først og fremmest håber og tror vi, at vaccinen til gravide kvinder
viser sig at være effektiv. Det vil i givet fald være verdens
første effektive malariavaccine, og den vil kunne bruges som afsæt
til at udvikle nye vacciner målrettet andre typer af malaria.
Dermed vil vi have taget et meget stort skridt i retningen mod at
løse et stort globalt sundhedsproblem.

Samtidig kan vores basale fund i malariaforskningen også
vise sig nyttig til at udvikle nye strategier i diagnosticering og
behandling af andre sygdomstyper, som er mere aktuelle i det
danske samfund. Således kan vores viden om, hvordan malariaparasitterne
vokser fast i moderkagen, vise sig yderst relevant
for kræftforskningen. Malaria-sygdommens påvirkning af stofskiftet
og ernæringstilstanden kan også være af stor værdi for
diabetesforskningen.​
Redaktør