Bedre behandling af demente

Nationalt Videnscenter for Demens ligger på Rigshospitalet – og her arbejder professor ved Københavns Universitet og dr.med. Gunhild Waldemar sammen med den øvrige kliniske stab for at skabe bedre livskvalitet for de ca. 80.000 demente i Danmark og deres pårørende.

Bedre livskvalitet til​​ demente​​

- Visionen med Nationalt Videnscenter for Demens (NVD) er at skabe et dansk centrum på højt internationalt niveau for patientbehandling, forskning og vidensformidling, som arbejder for at forebygge demens og for at skabe bedre livskvalitet for mennesker med demens og deres pårørende, forklarer Gunhild Waldemar.

Øget a​nerkendelse af demensområdet​

Professoren fra Rigshospitalet understreger videre, at personalet på NVD kæmper for, at kvaliteten af behandlingen af demente bliver lige så høj som ved andre kroniske, medicinske sygdomme. Det handler om at kunne tilbyde patienterne den korrekte og bedst mulige behandling – og det handler også om at opnå en øget anerkendelse af demensområdet i befolkningen generelt.

Kurser ​​til fagpersoner​​​

Hvert år modtager Hukommelsesklinikken, som NVD er en del af, mere end 700 henvisninger. Klinikken har højt specialiserede funktioner, bl.a. inden for sjældne og arvelige sygdomme, og det tilknyttede Videnscenter tilbyder en bred vifte af kurser i demens for fagpersoner fra hele landet.​

Kortlægnin​​​​g af arvelig demens​

- Vi har etableret et tværfagligt netværk for danske demensklinikker, et netværk for kommunale demensambassadører og arrangerer tværfaglige kurser i hele landet. På forskningssiden har vi bl.a. kortlagt de arvelige demenssygdomme i Danmark, og identificeret nye mutationer af sygdommene, fortæller Gunhild Waldemar.
Redaktør