Billeddiagnostik på molekylært niveau

Hvis kræftbehandlingen i fremtiden skal skræddersyes til den enkelte patient, så kræver det, at man kan diagnosticere sygdommen helt ned på molekylært niveau. Og det arbejder man med på Rigshospitalets Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET.

​Fremti​​dens kræftbehandling​​

Professor ved Københavns Universitet og dr.med. Andreas Kjær starter interviewet med at give et eksempel på, hvordan fremtidens kræftbehandling kan tage sig ud: - Få timer efter en testdosis af kemoterapi kan en skanning af patienten forudse, om behandlingen kommer til at virke. Hvis den ikke gør det, kan man indlede en anden terapi uden forsinkelse, fortæller professoren.

Forudsig​else af kræftens spredning​

Eksemplet ovenfor tjener til at eksemplificere, hvordan avancerede PET-skanninger kan få afgørende betydning for fremtidens kræftpatienter. Andreas Kjær forudser også, at fremtidens skanninger vil kunne fortælle, om og hvordan en kræftsvulst vil sprede sig – og dermed være afgørende for, hvordan patienten skal behandles. 

Virkel​​ighed om få år​

- I først omgang vil vores forskning føre til bedre diagnostik og behandling af patienter med en speciel type kræftsvulst. Men på længere sigt vil vore metoder også finde anvendelse ved andre former for kræft og komme en meget større patientgruppe til gode. Metoderne ventes at finde anvendelse i klinisk rutine allerede inden for få år, understreger Andreas Kjær.​

Tværf​​​agligt samarbejde

Udviklingen af fremtidens skanningsmetoder forudsætter et omfattende tværfagligt samarbejde. Derfor samarbejder Andreas Kjær og hans kolleger også med en lang række andre klinikker på Rigshospitalet – samt med forskere fra Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet.
Redaktør