Den korteste vej fra allergiforskning til patientbehandling

Både arv og miljø har betydning for patienter med astma, allergi og eksem. På Dansk Allergicenter forsker man derfor i begge dele.

​​​​

​Patien​​​ter fra hele landet​

Dansk Allergicenter hører hjemme på Gentofte Hospital. Her modtager man patienter fra hele landet, der fx har haft livstruende allergiske reaktioner under bedøvelse. Centeret har også en særlig børneenhed – og hjælper fødevareallergikere med årsagerne til deres allergi og kostråd.

Fra forsk​​ning til behandling​

- Vi har samlet allergieksperter fra forskellige specialer i et center. Centret omfatter både klinikker med mange patienter og forskningsenheder, som beskæftiger sig med alle aspekter af sygdommene. Dermed kan den viden, der opbygges, hurtigt komme patienterne til gavn, forklarer professor ved Københavns Universitet og dr.med. Jeanne Duus, som i den sammenhæng også fremhæver et godt samarbejde med både patientforeninger, fagforeninger, arbejdsgivere og myndigheder.

Under​​​søgelse for genmutation​

Som eksempel på den hurtige vej fra forskning til behandling nævner Jeanne Duus, at centrets forskere var med til at opdage en særlig genmutation, som findes hos otte procent af befolkningen – og har stor indflydelse for udviklingen af allergier. Via et samarbejde med Klinisk Biokemisk Afdeling på Gentofte Hospital tilbydes alle hospitalets patienter i dag en undersøgelse for denne mutation. 

Færre n​ikkelallergikere​

- Vores gruppe var også en vigtig partner i udviklingen af en ny allergivaccine i tabletform, som i dag er et tilbud til patienter med græsallergi. Og vi har også udviklet den viden, som ligger til grund for, at man har indført en europæisk nikkellovgivning. Lovgivningen har medført et fald i hyppigheden af nikkelallergi blandt unge kvinder fra 20 procent til ti procent, fortsætter Jeanne Duus.​

Forebygg​else og individuel behandling

- De kommende år vil give mere viden om betydningen af vilkårene i fostertilstanden og de tidligste leveår for udviklingen af astma, allergi og eksem. Vi kommer også til at kunne tegne en profil af personer, som er i risiko for at udvikle allergisk sygdom pga. arvelige eller miljømæssige årsager. Det kan udnyttes til tidlig behandling og forebyggelse, men også til at udvikle nye individualiserede behandlinger og information, slutter Jeanne Duus.

Læs mere hos Videncenter for Allergi


Redaktør