Kriterier for udvælgelse af vinderne

Se, hvad der ligger til grund for udvælgelsen af de ti Global Excellence-vindere.

​Skal være internationalt førende​

For at komme i betragtning til Global Excellence-prisen skal man have et fagligt miljø, som er internationalt førende inden for et nærmere afgrænset sundhedsområde/tema og vurderes ud fra omfang og kvalitet inden for fem hovedkriterier. ​

De fem hovedkriterier: ​​

 • Forskning og udvikling. Ansøgeren skal være internationalt førende inden for sit felt, hvilket de fx skal vise via deres forskningsvolumen og -kvalitet, omfang af internationalt samarbejde med førende forskningscentre eller udenlandske forskere, bredden i den akademiske sammensætning, tilvejebringelse af eksterne midler etc.
 • Undervisning. Undervisningen skal være forskningsbaseret og af høj international kvalitet, hvilket de skal dokumentere ved at beskrive omfang og kvalitet i undervisningen inden for alle relevante faggrupper.
 • Undersøgelse og behandling af patienter. Diagnostik, forebyggelse, behandling, pleje og rehabilitering skal foregå på højt internationalt niveau, og enheden skal anvende og implementere de bedste og nyeste metoder. Enheden skal have en betydelig patientvolumen set i forhold til den samlede patientvolumen på området. Desuden skal den udarbejde og implementere relevante retningslinjer og dokumentere kvaliteten af den sundhedsfaglige behandling.
 • Innovation. Ansøgeren skal arbejde systematisk og målrettet med at omsætte viden til nye metoder, processer og produkter, fx via samarbejde med erhvervslivet inden for det pågældende område, udvikling af nye behandlingsmetoder, antal udstedte patenter etc.
 • Formidling. Ansøgeren skal dokumentere indsatsen for information og videndeling om områdets aktiviteter til omverdenen.

Ansøgerne er blevet vurderet af et bedømmelsesudvalg bestående af:

 • Lord Ara Darzi of Debam KBE, professor i kirurgi, Imperial College London
 • Olle Stendahl, professor i medicinsk mikrobiologi, MD, ph.d., Faculty of Health Sciences Linköping Universitet
 • Jens Christian Sørensen, koncerndirektør, Region Hovedstaden
 • Svend G. Hartling, koncerndirektør, Region Hovedstaden
 • Niels Axel Nielsen, myndighedsdirektør, Danmarks Tekniske Universitet
 • Birthe Høgh, Prodekan, professor, Københavns Universitet
Redaktør