På vej mod bedre HIV-behandling

Copenhagen HIV Programme (CHIP) udfører klinisk forskning i HIV og andre infektionssygdomme.

​Undersøger medicinsk behandling​

- I CHIP arbejder vi på at forbedre behandlingen af patienter med HIV og andre infektionssygdomme. Bl.a. ved at belyse fordele og ulemper ved de medicinske behandlinger. Og ved at undersøge, om man kan bruge de eksisterende behandlinger på en ny måde, forklarer professor ved Københavns Universitet og dr.med. Jens Lundgren fra CHIP.

Øget risiko for andre sygdomme​​​

De senere år har budt på flere store forskningsresultater i CHIP. Bl.a. har forskerne fundet frem til, at nogle former for HIV-medicin øger risikoen for hjerte-karsygdom og nyresygdom.

Medicin med langtidseffekt​​​

- Vi har også dokumenteret, at HIV-medicinen indtil videre har holdt sin effekt i mere end 10 år. Til gengæld er det er skadeligt for HIV-patienter, hvis de holder en pause med at tage medicinen. Og så har vi dokumenteret, at et påvirket immunsystem øger risikoen for at udvikle traditionelle aldersrelaterede sygdomme. Det åbner for nye behandlingsmuligheder af disse folkesygdomme, forklarer Jens Lundgren.

Del af internationalt netværk​​​​

Forskningsprojekterne i CHIP gennemføres i et verdensomspændende netværk af mere end 200 hospitaler. Samarbejdspartnerne er dels de hospitalsafdelinger, der passer patienter med HIV og andre infektionssygdomme, og dels andre forskningsgrupper, WHO og USA's føderale forskningsinstitut National Institutes of Health.

Nedsættes smitterisikoen af medicin?​

Lige nu arbejder forskerne i CHIP på at afklare, om man bør starte den medicinske behandling af HIV tidligere, end man gør i dag. Professor Jens Lundgren fortæller også, at de belyser, i hvilket omfang HIV-positive patienter på HIV-medicin smitter deres seksualpartnere. ​

Bedre behandling i Østeuropa

CHIP arbejder også med HIV i et internationalt perspektiv, forklarer Jens Lundgren: Vi forsøger at forbedre behandlingsmulighederne for HIV-positive patienter i Østeuropa: Mange får ikke den HIV-medicin, de har brug for, og samtidig har en høj forekomst af tuberkulose og leverbetændelse bidraget til mange dødsfald, der kunne undgås.
Redaktør