Den korte vej fra laboratorium til klinik

​På Center for Hjerte- og Karsygdomme på Gentofte Hospital arbejder man for både at sikre den bedste behandling, forskning og uddannelse af nye hjertelæger. Den tætte sammenhæng mellem forskningen og det kliniske arbejde betyder, at man meget hurtigt er i stand til at omsætte den seneste viden fra laboratoriet til klinisk behandling af cirka 7.000 patienter hvert år, forklarer professor ved Københavns Universitet Christian Torp-Pedersen.

​​Hvad er sigtet med jeres arbejde – og hvordan kommer det patienterne til gavn? ​​


- Vi forsøger at finde frem til bedre behandlinger af kendte og almindelige hjertesygdomme: At forbedre patienternes overlevelse efter hjertestop, at finde bedre medicinsk behandling af hjertesvigt og hjerteflimmer samt forsnævringer af hjertets kranskar. Alt sammen øger patienternes overlevelse og livskvalitet.

Hvordan har I organiseret jeres (sam-)arbejde?​​​


- På Center for Hjerte- og Karsygdomme foregår der rigtig meget lægelig forskning. Vi gennemfører både kontrollerede, kliniske undersøgelser og epidemiologiske undersøgelser; det vil sige undersøgelser af sygdommenes oprindelse og risikofaktorer. Vi har tætte samarbejdspartnere over hele verden – både i Danmark, Europa og i USA. Centeret har også en behandlingsfunktion, og vores forskning foregår meget tæt på det kliniske arbejde. Det betyder, at vi meget hurtigt er i stand til at implementere den nye viden, vi opnår i undersøgelserne, i den kliniske behandling af patienterne.

Hvad er det største, I har opnået de senere år?​

- Vi har været med i og gennemført rigtig mange projekter i de seneste år, som også har ført til internationale gennembrud. For eksempel var det et studie her fra centeret, der påviste, at visse typer af smertestillende medicin kan være farlige for hjertepatienter. Det samme gælder den undersøgelse, der påviste, at et bestemt vægttabslægemiddel ligeledes kan være farligt for hjertepatienter.
Patienter med flere forskellige hjertesygdomme bliver typisk behandlet med blodfortyndende medicin – men et studie her fra centeret har påvist, at den blodfortyndende medicin kan give anledning til blødninger, og dermed være farlig for patienterne at anvende.
Endelig kan jeg også nævne, at en undersøgelse her fra centeret for et par år siden påviste, at langt de fleste af de hjertestartere, der er ophængt rundt omkring, var forkert placerede. For at det giver mening med hjertestartere kræver det ekstreme folkemængder, som man ser det på eksempelvis Hovedbanegården, på stadions og i lufthavne. Før vores undersøgelse hang hjertestarterne typisk i virksomheder, der ville sikre deres medarbejdere – mens der dengang ikke var en eneste på Hovedbanegården.

Hvad håber I, bliver det næste skridt?​​

- Vi er lige nu i gang med at opbygge en af verdens største databaser til undersøgelse af genetik og hjertesygdomme. Den består af blod og oplysninger om de patienter, som blodet er hentet fra. Databasen opbygges i et tæt samarbejde med de øvrige hospitaler i Region Hovedstaden – og den forventer vi os meget store forskningsresultater af i fremtiden.
Redaktør