Immunforsvaret skal bekæmpe kræft

På Center for Cancer Immun Terapi (CCIT) forskes der på højtryk i, hvordan vores eget immunsystem kan bruges til at bekæmpe kræft. Afdelingen, der blev dannet i 2006, er den eneste af sin art i Danmark, og har på ganske få år etableret sig som en markant spiller på den internationale bane. Professor og overlæge Inge Marie Svane på Herlev Hospital fortæller her om, hvordan de blandt andet har opnået et udsædvanligt gennembrud i kampen mod den aggressive modermærkekræft, som ellers tidligere har været det samme som en dødsdom.​

​​​​​​​

​Kort film o​​m  Center for Cancer Immun Terapis arbejde ​

​varighed: 00:04:37 

Hvad e​​r sigtet med jeres arbejde – og hvordan kommer det patienterne til gode?​

- Vores ultimative mål er at forbedre kræftbehandlingen til vores patienter. Vi er det eneste sted i Danmark, hvor der udelukkende forskes i cancer immunologi og immunterapi, dvs. forskning i hvordan immunsystemet fungerer og agerer, og hvordan ens eget immunforsvar kan bruges målrettet til at bekæmpe kræftceller. Vi lægger et stort arbejde i at bygge bro mellem den basale og kliniske forskning, hvilket betyder, at den nyeste viden implementeres i behandlingen hurtigst muligt. Dermed er vi hele tiden i front og giver vores patienter mulighed for at deltage i forsøg med de nyeste behandlinger. Vi arbejder både med udvikling af kræftvacciner og med forskellige former for celleterapi. Eksempelvis er vi det første center i Europa, der kan tilbyde T-celle terapi, hvor patientens egne T-celler bruges til at bekæmpe kræftmetastaser og kickstarte immunsystemet.

Hvor​dan har I organiseret jeres (sam-)arbejde?​

- Vi gør meget ud af at arbejde tværfagligt, hvilket vil sige, at vores center både har sundheds- og naturvidenskabeligt personale, og ledelsesteamet består eksempelvis af en læge, en kemiingeniør og en biolog. Det betyder, at vi både kan supplere hinanden, men også at vi kan sparre sammen på det faglige plan. Derudover har vi et bredt samarbejde både internt i sundhedsvæsnet og eksternt, hvor hospitaler og forskere fra hele verden bidrager til ny viden. Vi har også et rigtig godt samarbejde med medicinalindustrien, både i form af kliniske forsøg men også i den basale grundforskning. Det gør os i stand til at monitorere hele processen fra laboratorium til patient, så den nyeste viden udmønter sig i reel behandling til patienterne og resultaterne herfra ligeledes kommer retur til laboratoriet.

Hvad ​​er det største, I har opnået de senere år?​

- Vi er utrolig stolte af, at vi siden centret blev etableret i 2006, har formået at skabe et forskningsmiljø, som er anerkendt både nationalt og internationalt. Vi er absolut førende i Europa indenfor T-celle terapi, hvilket har givet et enormt gennembrud inden for behandlingen af modermærkekræft. Ved at suge såkaldte immunceller ud af kræftpatientens svulst og behandle dem i et laboratorium, så de bliver flere og ”stærkere”, er vi i stand til efterfølgende at sætte dem tilbage i patienten, hvorefter de kan slå kræftceller ihjel og i en del tilfælde formentlig helbrede patienten.

Hvad ​håber I, bliver det næste skridt?​

- Vi håber på, at vi med tiden kan udvide behandlingen, så den ikke kun kan anvendes på patienter med modermærkekræft, men også kan bruges på andre kræftformer. Og så arbejder vi målrettet mod store internationale forsøg, så T-celleterapi fremover kan blive en standardbehandling. Man skal huske på, at da vi startede op i 2006, var der ingen effektiv behandling mod modermærkekræft, og nu ser det ud til, at vi formentlig er i stand til at helbrede en del – vi har set en reel behandlingseffekt på halvdelen af de patienter, som vi har afprøvet behandlingen på. Derudover arbejder vi også målrettet videre på forskellige former for kræftvacciner, som yderligere et våben mod kræftmetastaser.
Redaktør