Ny tilgang til diabetesforskning

​En ny tilgang til diabetesforskningenCenter for Diabetesforskning på Gentofte Hospital har været med til at udvide tilgangen til både forskning i og behandling af diabetes.

​​​

Centerets forskere har en helhedsorienteret tilgang til kroppens sukkerstofskifte, fortæller centerets to ledere professor ved Københavns Universitet og specialeansvarlig overlæge Tina Vilsbøll samt lektor ved Københavns Universitet, 1. reservelæge og ph.d. Filip Krag Knop.

Web​-tv​​

​​​​
​​​(Varighed: 3:33)


H​vilken betydning har jeres arbejde - og for hvilke patientgrupper? ​​

- Diabetes – og særligt type 2-diabetes – er en af de helt store folkesygdomme, som er i nærmest eksplosiv vækst i store dele af verden. Sygdommen invaliderer millioner af mennesker på verdensplan, har enorme samfundsøkonomiske omkostninger og koster i sidste ende også menneskeliv.

Vores forskningsresultater har været med til at ændre forståelsen af diabetes og peger i retningen af, at tarmsystemet og tarmhormoner har stor betydning for vigtige, men hidtil uopdagede sygdomsmekanismer.

Tarmen er kroppens største hormonproducerende
kirtel, og har en væsentlig indflydelse på kroppens
sukkerstofskifte – og derfor er den naturligvis også interessant, når det gælder diabetesbehandling og –forskning.

Hvordan arbejder​ I – og hvem samarbejder I med?​​​

- Det har meget stor værdi for vores forskning, at vi i forskningscenteret er så tæt knyttet til hospitalets store diabetesklinik.

Det giver os nogle unikke muligheder for at inddrage patienterne i forskningen – og efterfølgende bringe forskningsresultaterne til direkte anvendelse hos patienterne.

Vi har desuden et tæt og inspirerende samarbejde med kolleger fra mange forskellige specialer – herunder gastroenterologer, psykiatere, nyrelæger, hjertelæger og øjenlæger. Men vi arbejder også tæt sammen med universiteterne – særligt Afdeling for Endokrinologisk Forskning på Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet, under ledelse af professor Jens Juul Holst.

Og så har vi et tæt forgrenet internationalt netværk af samarbejdspartnere fra store dele af verden: USA, England og andre europæiske
lande – foruden Australien og Brasilien.

Kan I fremhæve ​​enkelte store resultater fra centeret de senere år?​

- Vi arbejder både med at øge den basale sygdomsforståelse, med at udvikle forbedrede og helt nye forebyggelsesstrategier og med at udvikle og implementere nye behandlingsformer.

Som nævnt har vores forskning været med til at ændre den fundamentale forståelse af diabetes. Diabetesforskningen har i mange år koncentreret sig om bugspytkirtlen, fordi den producerer insulin, og der forsøger vi at arbejde med en mere holistisk tilgang og inddrage andre organers betydning for sukkerstofskiftet.

Blandt andet har vi beskrevet, hvordan tarmens fysiologiske rolle er hos patienter med type 2-diabets og hos raske.

Hvilke frem​​​​​tidsperspektiver er der i jeres arbejde?​​

- Helt overordnet forsøger vi at få en forbedret, basal viden om, hvordan hele tarmsystemet influerer på udviklingen af diabetes. Det kan på sigt lede til helt nye tilgange i behandlingen af sygdommen.

For eksempel har vi undersøgt galdeblærens indflydelse på kroppens sukkerstofskifte – og det er et arbejde, vi forventer os meget af fremadrettet. Galden er med til at regulere vores appetit, og foreløbige resultater antyder desuden, at galde måske kan bruges som en ny diabetesbehandling.​​​​​

Redaktør