Om Global Excellence

​Der blev uddelt midler til Global Excellence i Sundhed i hovedstadsregionen - fra 2010 til 2015.

Baggru​nd

Fra 2010 og frem til 2015 uddelte Regionsrådet i samarbejde med hovedstadsregionens universiteter midler til ’Global Excellence - i Sundhed’. I forbindelse med etablering af Copenhagen Health Science Partners (CHSP) blev det besluttet at stoppe uddelingerne og i stedet fokusere på de nye Clinical Academic Groups.

Læs mere om CHSP & CAG's på CHSP's hjemmeside

For​​mål

Målet med Global Excellence var at anerkende og fremme kompetente faglige miljøer i international særklasse inden for sundhedsområdet på regionens universiteter og hospitaler - samt at understøtte, at det høje internationale niveau yderligere styrkes og fremmes.

Ti​​ldeling

Global Excellence blev tildelt til faglige miljøer på regionens hospitaler og universiteter, hvis indsats er i verdensklasse, når det gælder forskning, udvikling og ibrugtagning af ny viden om teknologier og nye behandlingsformer rettet mod sundhedsvæsenet i Danmark.

I forbindelse med tildelingen følger en bevilling på 1,5 mio. kr., som kan bruges til udviklingsomkostninger, tiltrækning af internationale forskere og behandlere, afholdelse af internationale symposier mv.

Bedømm​​else og hovedkriterier

Det var Region Hovedstadens forretningsudvalg, der på baggrund af vurderinger fra et fagligt bedømmelsesudvalg med både nationale og internationale eksperter udpeger vinderne.

I forbindelse med Global Excellence blev der i udvælgelsen lagt vægt på faglige kriterier inden for følgende fem hovedområder:

 • Omfang og kvalitet i forskning og udvikling
 • Undervisning 
 • Undersøgelse og behandling af patienter 
 • Innovation 
 • Formidling

25 Gl​​​obal Excellence vindere

De nu i alt 25 Global Excellence vindere viser, at Hovedstadsregionen står stærkt både når det gælder forskning, kommercialisering, uddannelse og patientbehandling.

I 2015 er følgende faglige miljøer ​indehavere af Global Excellence udmærkelsen:

 • Copenhagen HIV Programme, Københavns Universitet og Rigshospitalet
 • Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, Rigshospitalet
 • Lungemedicinsk Sektion, Hvidovre Hospital
 • Radioterapiklinikken, Rigshospitalet
 • Afdeling for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet
 • Dansk Hovedpinecenter, Glostrup Hospital
 • Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet
 • Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet
 • Dansk Allergicenter, Gentofte Hospital
 • Center for Hjerte- og Karsygdomme, Gentofte Hospital
 • Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet
 • Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital
 • Institut for Mikro- og Nanoteknologi, Danmarks Tekniske Universitet
 • Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital
 • Enhed for Kirurgisk Patofysiologi, Rigshospitalet​
 • Hæmatologisk Klinik, Rigshospitalet
 • Kardiologisk afdeling, Hjertemedicinsk Klinik, Iskæmisk team Unit, Rigshospitalet
 • Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
 • Psykiatrisk Forskningsenhed og OPUS, Region Hovedstadens Psykiatri
 • Center for Cancer Immun Terapi, Herlev Hospital
 • Center for Pædiatrisk Onkologi og hæmatopoietisk Stamcelle Transplantation,
  Rigshospitalet
 • Center for Diabetesforskning, Gentofte Hospital
 • Danish Research Centre for Magnetic Resonance (DRCMR), Hvidovre Hospital
 • Center for Medicinsk Parasitologi, Københavns Universitet og Rigshospitalet
 • Copenhagen Center for Arthritis Research (COPECARE), Rigshospitalet - Glostrup​
Redaktør