Global Excellence sundhedsprisen blev uddelt fra 2010 til 2015

Global Excellence sundhedsprisen tildeles faglige miljøer på regionens hospitaler og universiteter, hvis indsats er i verdensklasse, når det gælder forskning, udvikling og ibrugtagning af ny viden om teknologier og nye behandlingsformer rettet mod sundhedsvæsenet i Danmark.​Global Excellence blev uddelt i 2010 for første gang​.​