​​​​​​​​​​​​​

Bevillingsmodtagere 2016

22 forskningsprojekter har modtaget støtte fra Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning i 2016.

​​Ansøgninger behandlet i alt i 2016

Antal ansøgninger modtaget: 130
Antal tilgodesete forskningsprojekter: 22
Samlet bevillingsbeløb: 22,5 mio. kr.

I 2016 er det 8. gang, at Region Hovedstaden uddeler midler fra forskningsfonden.

Over 22 mio. kr. delt ud i 3 puljer

Med afsæt i Region Hovedstadens politiske målsætninger var opslaget i 2016 for 3. gang delt i tre, hvor minimum 15 mio. kr. var reserveret til medfinansiering af forskningsprojekter af høj kvalitet inden for en bred vifte af forskningsprojekter, op til 4,5 mio. kr. var afsat til særlige strategiske satsninger inden for temaet "Sundhedsforskning med brug af synkrotronlys" og op til 3 mio. kr. til professionsbachelor-projekter.​

Forskningsfondspjece_2016.pdf
​​​​​​

Titlen på de 22 projekter der modtog støtte

Pulje 1

Fondsmodtager

Projektsted

Projekt

Bevilliget beløb

Tim Bjørn Dyrby

Danish Research Center for Magnetic Resonance, Hvidovre Hospital

Kvantitativ billedanalyse af klinisk synkrotronbilleddannelse

4.500.000

 

Pulje 2

Fondsmodtager

Projektsted

Projekt

Bevilliget beløb

Morten Tange Kristensen

Ortopædkirurgisk Afdeling og Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling, Hvidovre Hospital

Effekt af styrketræning kombineret med protein og anabolsk steroid tilskud

på rehabilitering af patienter med hoftebrud

750.000

Ulla Nørgaard Toft

Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Hvad er de metaboliske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

af at reducere saltindtaget?

750.000

Tom Møller

Akutmodtagelserne Amager og Hvidovre Hospital samt Akutklinikken på Glostrup Hospital

Info-65 på Tværs trin 2 - implementering

500.000

Thordis Thomsen

Urologisk Klinik og Gastrokirurgisk Klinik, Abdominalcentret, Rigshospitalet samt

Urologisk Afdeling og Gastroenheden, Herlev Gentofte Hospital

Life:teach. Livet efter kræft – øjeblikket for livsstilsændring og betydning af

tobak og alkohol

500.000

Pulje 3

Fondsmodtager

Projektsted

Projekt

Bevilliget beløb

Mette Aadahl

Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Stillesiddende adfærd og fysiske aktivitetsmønstre – kontekst og

kardiometabolisk risikoprofil blandt voksne

500.000

Henning Bundgaard

Hjertecenteret, Rigshospitalet i samarbejde med de kardiologiske afdelinger

på Bispebjerg Hospital, Herlev Gentofte Hospital, Hvidovre Hospital og

Nordsjællands Hospital

Beta 3 adrenerg receptor agonist behandling af hjertesvigt (BEAT-HF II)

1.439.000

Micheal Kjær

Institut for Idrætsmedicin, Ortopædkirurgisk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Udvikling af seneoverbelastningsskade hos patienter: Tidlige inflammatoriske,

strukturelle og kliniske ændringer

1.350.000

Anne-Marie Axø Gerdes

Klinisk Genetisk klinik og Børne-Unge Klinikken, Juliane Marie Centeret, Rigshospitalet

STAGING: Sekventering af tumor og germline DNA – betydning og nationale instrukser

1.168.870

Anders Perner

Intensiv Terapi Klinik, Rigshospitalet

Stress ulcus profylakse på intensivafdeling, et internationalt multicenter

randomiseret forsøg

1.168.870

Niels Behrendt

Finsenlaboratoriet, Rigshospitalet

Ny målrettet cancerterapi mod sarcomer og glioblastomer:

Antibody-drug konjugater mod receptren uPARAP/Endo180

1.168.868

Anders Juul

Klinik for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet

Hypofyse-gonadeaksens op- og nedture. Nøglen til normal

og forstyrret kønsudvikling

1.168.868

Sisse Rye Ostrowski

Klinisk Immunologisk Afdeling samt CHIP, Infektionsmedicinsk Afdeling, Rigshospitalet

Betydning af hæmostase og trombocytter for immunkompetence hos

immunkompromitterede patienter

1.168.868

Claus Yding Andersen

Reproduktionsbiologisk Laboratorium, Rigshospitalet

FSH isoform- og microRNA regulering af follikulær vækst i follikulærfasen

af menstruationscyklus

750.000

Stig Egil Bojesen

Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Gentofte Hospital

Prognostiske faktorer for malignt melanom

750.000

Peter Damm

Obstetrisk Klinik, Juliane Marie Centeret, Rigshospitalet

Betydningen af miRNA’er for udvikling af type 2-diabetes i børn født af mødre

med graviditetsdiabetes

750.000

Kirsten Grønbæk

Epi-/ Genomlaboratoriet, Hæmatologisk Klinik, Rigshospitalet

Er genfejl i patientens stamceller årsag til tilbagefald eller ny hæmatologisk

cancer efter højdosis kemoterapi?

750.000

Klaus Per Juul Martiny

Psykiatrisk Center København, Region Hovedstadens Psykiatri

ROOM-LIGHT: Dynamisk LED-lys som behandling af depression hos indlagte

patienter – et randomiseret klinisk studie

750.000

Anne Amalie Elgaard Thorup

Psykiatrisk Center København samt Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Center, Region Hovedstadens Psykiatri

Social kognition og psykoselignende symptomer hos 522 11-årige børn fra

The Danish High Risk and Resilience Study – VIA 11

750.000

Marco Donia

Center for Cancer Immun Terapi, Herlev Hospital

Nye mål for kombineret immunterapi til effektiv behandling af anti-PD-1/PD-L1

resistent cancer

696.000

Merete Hædersdal

Dermatologisk Afdeling D, Bispebjerg Hospital

Ny behandling med laser og topikal hedgehog inhibitor til hudcancer

600.000

Poul Videbech

Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning, Psykiatrisk Center Glostrup,

Region Hovedstadens Psykiatri

Det danske ECT/MRI projekt: Et studie af autobiografisk hukommelse

efter ECT (WP II)

570.656

 Redaktør