Bevillingsmodtagere 2017

​14 forskningsprojekter har modtaget støtte fra Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning i 2017 – delpulje 1, 2 & 3.

​Ansøgninger behandlet i alt

Antal ansøgninger modtaget: 108
Antal tilgodesete forskningsprojekter: 14
Samlet bevillingsbeløb: 18,6 mio. kr.

​Uddeling for 9. gang

I 2017 er det 9. gang, at Region Hovedstaden uddeler midler fra forskningsfonden. Med afsæt i Region Hovedstadens politiske målsætninger var opslaget i 2017 delt i tre puljer
 

Uddeling i delpulje 1

I delpulje 1 ”Store projekter indenfor sundhedsforskning”, der uddeles til strategiske forskningssatsninger i Region Hovedstaden, er der bevilget 12.714.975 kr. Forskningsfonden modtog i alt 30 ansøgninger til delpulje 1, hvor i alt 9 projekter er blevet bevilget finansiel støtte.
 

Uddeling i delpulje 2

I delpulje 2 ”Spirende forskningsfelter” er der bevilget 5.314.975 kr. Forskningsfonden modtog i alt 78 ansøgninger til delpulje 2, hvor i alt 5 projekter er blevet bevilget finansiel støtte.

Uddeling i delpulje 3

I delpulje 3 "Incitamentspulje - Øget antal ansøgninger til EU og NIH” har til mål at øge antallet af indsendte ansøgninger til EU: Horizon 2020, Research and Innovation Actions (RIA), Innovation Actions (IA) og Innovative Training Networks (ITN)) under Horizon 2020 og til NIH (National Institutes of Health) er der ligeledes uddelt midler. Denne pulje behandles administrativt. 
 

Fondsmodtager

Delpulje 1

Projektsted

Projekt

Samlet budget

Bevilget beløb

Michael Kjær

Rigshospitalet Bispebjerg-Frederiksberg Hospital Hvidovre-Amager Hospital Herlev-Gentofte Hospital Steno Diabetes Center Copenhagen

Betydning af fysisk aktivitet og dets samspil med farmakologisk behandling indenfor klinisk medicin

10.770.000

3.000.000

Henning Bundgaard

Hjertecentret, Rigshospitalet

 

 

Præcisionsdiagnostik i kardiologien

7.936.000

2.000.000

Sten Madsbad

Endokrinologisk afdeling, Hvidovre Hospital

Stimulation af tarmens hormonfrigivelse - ny vej til målrettet farmakologisk behandling af diabetes og fedme

2.335.000

950.000

Ove Andersen

Akutmodtagelsen & Klinisk Forskningscenter, Amager og Hvidovre Hospital m.fl.

Optimering af patientforløb for akutindlagte ældre risikopatienter

5.569.439

2.000.000

Anders Perner

Intensiv Terapiklinik, Rigshospitalet m.fl.

Effekten af restriktiv intravenøs væskebehandling på patient-vigtige effektmål ved septisk shock - CLASSIC forsøget

9.120.000

952.995

Jesper Kjærgaard

Hjertemedicinsk intensivafdeling, Rigshospitalet

 

Optimering af blodtryksmål ved intensivbehandling efter hjertestop: Et randomiseret multicenterstudie.

3.233.371

952.995

Jeanne Duus Johansen

Hud- og Allergiafdelingen, Herlev og Gentofte Hospital

Allergiske sygdomme: Individualiseret behandling og forbedrede patientforløb på tværs af sektorer

17.500.000

952.995

Hans Jørgen Nielsen

Gastroenheden, Hvidovre Hospital.

Selektion til diagnostisk koloskopi i cancer pakkeforløb: Endoskopi IV-projektet

21.160.000

952.995

Jens Bukh

Department of Infectious Diseases and Clinical Research Centre, Hvidovre Hospital

Udforskning af udmattede immunceller i hepatitis C-patienter efter antiviral terapi: virus patogenese, vaccine, og cancerimmunterapi

4.500.000

952.995

 

Totalt                                                                                                                                               12.714.975                                                                                                                                                              

 


Fondsmodtager

Delpulje 2

Projektsted

Projekt

Samlet budget

Bevilget beløb

Jens Ulrik Stæhr Jensen

Intensiv afdelinger i Region Hovedstaden

 

Infektionsmedicinsk klinik, Rigshospitalet.

Individualiseret behandling af sepsis ved målrettet indsats imod udvalgte, centrale patofysiologiske mekanismer

1.625.000

1.027.000

Rigmor Højland Jensen

Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet-Glostrup.

Multi-omics til identifikation af Diagnostiske og Prognostiske Biomarkører for Hovedpine

7.370.250

1.107.658

Merete Hædersdal

Dermatologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Topikal targeteret behandling med kombinationskemoterapi til hudcancer

2.111.000

965.000

Selina Kikkenborg Berg

Hjertecentret, Rigshospitalet

Hjerte og hjerne

7.500.000

1.107.658

Morten Schou

Kardiologisk afdeling, Herlev-Gentofte Hospital m.fl.

Empire HF

3.360.000

1.107.659

Totalt                                                                                                                                            5.314.975           

                                                                                                                                                     


Der er ligeledes uddelt midler i  delpulje 3 "Incitamentspulje - Øget antal ansøgninger til EU og NIH” har til mål at øge antallet af indsendte ansøgninger til EU: Horizon 2020, Research and Innovation Actions (RIA), Innovation Actions (IA) og Innovative Training Networks (ITN)) under Horizon 2020 og til NIH (National Institutes of Health).

Redaktør