Bevillingsmodtagere 2019

​26 forskningsprojekter har i 2019 modtaget 25. mio. fra Forskningsfonden. Alt fra behandlingen af psykose med virtual reality for at mindske paranoide tanker, etablering af verdens største kohorte af infertile par med henblik på kortlægning af årsagerne til vedvarende infertilitet samt forebyggelse og behandling og skræddersyet brystkræftscreening baseret på en personlig risikovurdering.

​155 ansøgninger til forskningsfonden 2019

Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning 2019 modtog i alt 155 ansøgninger til et samlet ansøgt beløb på ca. 238 mio. kr. Fondens samlede pulje til uddeling var i alt 25. mio. kr., der i 2019 er blevet uddelt til excellent forskning indenfor en bred vifte af specialer og med forankring i hele Region Hovedstaden. [GHL1] Disse var fordelt på 3 puljer der alle tog udgangspunkt i Region Hovedstadens Forskningsstrategi for Sundhedsforskning 2018-2022.

Forskningsfondens 3 puljer

Pulje 1, "Store projekter indenfor sundhedsforskning" henvendte sig til de store strategiske forskningsprojekter i regionen. Forskningsprojekterne skulle have ophæng til Region Hovedstadens Forskningsstrategi for Sundhedsforskning 2018-2022 og et eller flere af de prioriterede områder:

  • Klinisk forskning
  • Forskning i personlig medicin
  • Sundhedstjenesteforskning
  • Forskning i sundhedsfremme og forebyggelse

Puljen havde ca. 19 mio. kr. til rådighed (inkl. uforbrugte midler fra pulje 3) og fik i alt 68 ansøgninger.

Pulje 2, "Forskning i forebyggelse og sundhedsfremme (2a) samt sundhedstjenesteforskning (2b)", havde samlet 5 mio. kr. til rådighed for uddeling i 2019 og modtog 48 ansøgninger.

Pulje 3, " Til udarbejdelse af internationale fondsansøgninger" havde til formål at øge antallet af ansøgninger til store internationale fonde (eks. EU og NIH), og støttede udgifter i forbindelse med udarbejdelse af sådanne ansøgninger. Puljen havde 2 mio. kr. til rådighed.

Stor brede i årets bevillingsmodtagere

Nedenfor kan du se et overblik over bevillingsmodtagerne fra pulje 1 og 2. Ansøgningerne til pulje 1 blev bedømt af et bedømmelsesudvalg bestående af regionale forskere. Ansøgningerne til pulje 2 blev bedømt af et bedømmelsesudvalg bestående af regionale og eksterne forskere indenfor felterne sundhedstjenesteforskning og sundhedsfremme og forebyggelse, og pulje 3 bedømmes administrativt af medarbejdere i Center for Regional Udvikling.

Pulje 1: Store projekter indenfor sundhedsforskning

Ansøgers navn

Sted for projektets udførelse

Projekttitel

Ansøgt beløb

Bevilliget

beløb

Kirsten Grønbæk

Hæmatologisk afdeling, Rigshospitalet og Biotech Research and Innovation Centre (BRIC) , Københavns Universitet i nationalt samarbejde med de danske hæmatologiske centre.

Personlig Forebyggelse af Leukæmi: Er det muligt at forhindre eller udskyde udviklingen af leukæmi?

3.000.000

1.740.428,5

Merete Nordentoft

Psykiatrisk Center København

RCT: Effekt af virtual reality behandling på paranoide ideer og nedsat dagligdagsfunktion hos patienter med psykose.

2.925.000

1.740.428,5

Lars vedel Kessing

Projektet udføres i Region Hovedstadens Psykiatri og i den randomiserede trial inkluderes patienter fra de 5 største Psykiatriske Centre (PC København, PC Nordsjælland, PC Amager, PC Glostrup, PC Ballerup) .

Specialiseret behandling af bipolar lidelse – KAG bipolar forsøget.

2.430.000

1.740.428,5

Lone Baandrup

Psykiatrisk Center Glostrup. Der rekrutteres fra hele Region Hovedstaden og inklusion kan også foregå på andre psykiatriske centre i Region Hovedstadens Psykiatri

Cannabidiol til behandling af tidlige stadier af psykose og samtidigt cannabismisbrug – et paradigmeskift

1.227.000

1.227.000

Anja Bisgaard Pinborg

Fertilitetsklinikkerne på Amager og Hvidovre Hospital, Herlev hospital, Nordsjællands Hospital i Hillerød samt Rigshospitalet og Klinik for Vækst & Reproduktion, Rigshospitalet.

Sygdoms-mekanismer, diagnostik, behandling og langtids-konsekvenser af infertilitet - ReproUnion Infertilitetskohorte og biobank

3.000.000

1.740.428,5

Morten Hylander Møller

Department of Intensive Care 4131 Copenhagen University Hospital Rigshospitalet The trial will recruit patients in 50+ Danish and European intensive care units.

Empirisk piperacillin/ tazobactam vs. meropenem til patienter med sepsis - et investigator-initieret randomiseret klinisk forsøg

2.985.000

1.740.428,5

Jens Bukh

Department of Infectious Diseases, Hvidovre Hospital

Nye bredspektrede lægemidler til behandling af ”emerging” virus infektioner

3.000.000

1.740.428,5

Nina la Cour Freiesleben

Hvidovre Hospital Fertility Clinic, Rigshospitalet Fertility Clinic, Herlev Hospital Fertility Clinic, Nordsjællands Hospital Fertility Clinic.

Standard reagensglas-befrugtning versus mikroinsemination hos par uden svært nedsat sædkvalitet( INVICSI)

2.976.121

1.740.428,5

Gunnar Hilmar Gislason

Department of Cardiology Gentofte-Herlev Hospital

Måling af hjertearytmier hos patienter i antipsykotisk behandling

2.950.000

1.272.500

Daniel Kondziella

The project will be carried out at the Neurocentret, Rigshospitalet, Copenhagen University Hospital, which includes the Departments of Neurology, Neurosurgery, Anesthesiology and Radiology, as well as the Neurobiology Research Unit.

Optimal vurdering af bevidstheds-niveauet for bedre prognosticering efter akut hjerneskade

2.979.362

1.272.500

Børge Grønne Nordestgaard

Herlev og Gentofte Hospital Klinisk Biokemisk Afdeling

Adiponectins kausale rolle i øget dødelighed: mekanisme forklaret ud fra fedme, diabetes og hjerte-kar-sygdomme

2.720.000

1.272.500

Christian von Buchwald

Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik, Rigshospitalet, Enhed for Kirurgisk Patofysiologi, Rigshospitalet, Øre-næse-halskirurgisk afdeling, Odense og Århus Universitets-hospital

Optimering af transoral robotkirurgi for ukendt primær tumor i et nyt fast-track forløb.

590.000

590.000

Thomas Benfield

Infektions-medicinsk afdeling, Amager Hvidovre Hospital

Kortere varighed af antibiotika ved Gram negativ bakteriæmi: et randomiseret, ublindet, non-inferioritets pilot studie

2.002.500

1.272.500

Pulje 2: Forskning i forebyggelse og sundhedsfremme samt sundhedstjenesteforskning

Ansøgers navn

Sted for projektets udførelse

Projekttitel

Ansøgt beløb

Bevilliget beløb

Nadja Hawwa Vissing

 

Hvidovre Hospital med inklusion af alle 4 børneunge-afdelinger i Region Hovedstaden (Hvidovre, Herlev, Nordsjællands Hospital og Rigshospitalet)

 

CHILD@HOME - Individualiseret hjemmebehandling med intravenøs antibiotika til børn med alvorlige infektioner.

 

1.587.500

 

1.250.000

 

Michaela Louise Schiøtz

 

Geriatrisk og palliativ afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og almen praksis

 

PORT: Primær Organisations og Relations-Team

 

1.999.750

 

1.250.000

 

Christina Rostrup Kruuse

 

Studiet udføres på Herlev hospital og i samarbejde med hospitalets samarbejds-kommuner (Gentofte, Egedal, Herlev, Rudersdal, Furesø og Gladsaxe).

 

Hjerneskole - tværsektoriel fysisk træning til patienter med et lille stroke.

 

1.945.000

 

1.250.000

 

Stig Egil Bojesen

 

Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital

 

It’s Personal – skræddersyet brystkræft-screening i Danmark

 

1.861.885

 

1.250.000

 

Pulje 3: ” Til udarbejdelse af internationale fondsansøgninger”

Pulje 3 blev i 2019 uddelt for tredje gang, og havde 2 mio. kr. til rådighed. 9 regionale forskningsprojekter har modtaget en bevilling på 100.000-200.000 til udarbejdelsen af ansøgning til store internationale fonde. Heri er inkluderet programmer indenfor Horizon 2020 programmet, National Institute of Health, United States Department of Defence mm.
Forskningsstrategi for Sundhedsforskning

Alle tre puljer har ophæng til Region Hovedstadens Forskningsstrategi for Sundhedsforskning 2018-2022.

​Om Forskningsfonden

Regionsrådet etablerede i 2008 Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning med et ønske om at sætte fokus på sundhedsforskning.

Fonden har igennem en årrække støttet strategiske forskningsprojekter af høj kvalitet, og den er et vigtigt virkemiddel i den fortsatte udvikling af sundhedsforskningen i Region Hovedstaden – til gavn både for det samlede sundhedsvæsen og for væksten i regionen.
Såfremt der ikke er kvalificerede ansøgninger i en af de enkelte pulje eller uforbrugte midler, fordeles midlerne til kvalificerede ansøgninger i den/de øvrige puljer.
Redaktør