Bevillingsmodtagere 2020

Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning satte i 2020 rekord og uddelte bevilling til hele 53 projekter indenfor en bred pallette af forskningsfelter. Fonden støttede i 2020 yngre post. doc forskere, der ønsker at fortsætte deres forskerkarriere i regionen. 

138 ansøgninger til Forskningsfonden 2020

Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning modtog i 2020 i alt 138 ansøgninger, med et samlet ansøgt beløb på 75,9 mio. kr. Fondens pulje til uddeling var på i alt 25 mio. kr., der i 2020 blev uddelt til yngre post. doc forskere.

En pulje på 24,7 mio. kr.

I 2020 blev stort set alle midler samlet i en pulje til støtte for alle regionale yngre post. doc forskere, med opnået/dokumenteret antaget ph.d. grad eller disputats. Fonden har uddelt mindre beløb til opstart af nye forskningsprojekter. Forskningsprojekterne skulle have ophæng til Region Hovedstadens Forskningsstrategi for Sundhedsforskning 2018-2022 og et eller flere af de prioriterede områder:

  • Klinisk forskning
  • Forskning i personlig medicin
  • Sundhedstjenesteforskning
  • Forskning i sundhedsfremme og forebyggelse

Derudover har medarbejdere i Center for Regional Udvikling (CRU) via PIF puljen uddelt midler til udarbejdelse af internationale fondsansøgninger.

Rekordmange bevillingsmodtagere

Fonden har uddelt midler til rekordmange, hele 53 forskere modtager hel eller delvis finansiering til at igangsætte deres projekt. Nedenfor kan du se et overblik over bevillingsmodtagerne. Ansøgningerne blev bedømt af et bedømmelsesudvalg bestående af regionale forskere udpeget af de lokale forskningsråd. 


Ansøgers navn

Projekttitel

Sted for projektets udførsel

Ansøgt beløb

Bevilliget beløb

 Andreas Ronit

Studier af svær lunge- og systemisk inflammation hos patienter med sepsis og acute respiratory distress syndrome

Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital Intensivterapi Afsnit, Hvidovre Hospital

599.144

599.144

 Anne Langsted

Apolipoprotein B og non-HDL-kolesterol versus LDL-kolesterol i risikovurderingen af hjertekarsygdom og død

Klinisk Biokemisk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital

600.000

600.000

 Christina Søhoel Sølund

Immunreaktion og udvikling af viral resistens ved Direkte Aktiv Antiviral terapi af hepatitis C virus infektion i Danmark

Infektionsmedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital i samarbejde med Copenhagen Hepatitis C Program (CO-HEP)

600.000

600.000

 Hanne Lie Kjærstad

Neurokognitive prædiktorer for risiko or resiliens ved bipolar lidelse: 1-år follow-up studie (PREDICT)

The Copenhagen Affective Disorder research Center (CADIC), Clinic for Affective Disorders, Psychiatric Centre Copenhagen, Rigshospitalet, Denmark

600.000

600.000

 Helle Juul-Larsen

Optimering af forløbet efter en akut medicinsk indlæggelse - aldringsprocessens betydning for patienter med multisygdom

Klinisk Forskningsafdeling, Hvidovre Hospital

600.000

600.000

 Jakob Werner Hansen

Integrering af kliniske og molekylærgenetiske data for en bedre og mere rationel udredning af patienter mistænkt for blodsygdom.

Hæmatologisk Klinik Rigshospitalet og Biotech Research & Innovation Centre (BRIC)

600.000

600.000

 Jan Christensen

Individuelt tilpasset arbejdsmarkedsrettet rehabilitering til mennesker som har oplevet et hjertestop uden for hospitalet.

Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital. Interventionen udføres Socialmedicinsk Center på Frederiksberg hospital.

600.000

600.000

 Johan Høy Jensen

Arbejdsrelateret stress og mobning - et klinisk forskningsprojekt til optimeret behandling og forebyggelse i Danmark

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital (AMED), som er en del af Københavns Stress-forskningscenter.

600.000

600.000

 Johannes Grand

Præcis og målrettet diagnostik og behandling af patienter indlagt med akut hjertesvigt

Bispebjerg Hospital

574.000

139.898

 Katrine Togsverd-Bo

Systemisk solbeskyttelse til at forebygge hudkræft og UV-induceret DNA skade: Et translationelt studie i mus og højrisiko patienter

Dermato-venerologisk afdeling D, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

590.000

590.000

 Line Hjort

Ny metode til non-invasiv prænatal testning - kan vi prædiktere præeklampsi og graviditetsdiabetes tidligt i graviditeten?

Center for Pregnant Women with Diabetes, Dept. of Obstetrics Rigshospitalet/ Copenhagen University Hospital.

600.000

139.898

 Louise Havkrog Salomo

Langtidseffekterne af Ny Nordisk Nyrevenlig Diæt hos patienter med moderat kronisk nyresygdom

Nefrologisk Klinik P, Rigshospitalet, København

573.550

573.550

 Magnus Pedersen

Tidlig tværfaglig rehabiliterende indsats for patienter med kroniske non-maligne smerter.

Socialmedicinsk Center, Bispebjerg & Frederiksberg Hospital.

600.000

600.000

 Rebecca Vinding

Effekterne af kosttilskud i graviditeten på vækst, metabolisme og hjernens udvikling hos 10-årige børn.

Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood (COPSAC), Dansk børneAstma Center.

600.000

139.898

 Siv Fonnes

Færre unødvendige operationer ved mistanke om appendicitis

Afdeling for Mave-, Tarm- og Leversygdomme, Herlev og Gentofte Hospital

590.833

590.833

1. reservelæge Kirsten Salado-Rasmussen

Seksuelt overførbare infektioner i Danmark - karakteristik af nye patogener.

Dermato-venerologisk afdeling Bispebjerg Hospital

232.782

232.782

Alexander Siegfried Busch

Kryptorkisme: tidlig fejl og livslange konsekvenser

Rigshospitalet - Afdeling for Vækst og Reproduktion

600.000

600.000

Andreas Slot Vilmann

Forbedret screening af tyktarmskræft

Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES) Rigshospitalet, Center for HR & Uddannelse, Region Hovedstaden. De kirurgiske afdelinger på Bornholms Hospital, Herlev og Gentofte Hospital og Nordsjællands Hospital.

589.663

139.898

Birgitte Hougs Kjær

Bør smerter tillades eller undgås under skuldertræning?

Idrætsmedicinsk Klinik, Ortopædkirurgisk Afdeling og Arbejdsmedicinsk Klinik, Arbejds og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

600.000

600.000

Carolina Malta Hansen

Aktivering af hjerteløbere til hjertestop uden for hospital: den nationale implementering af hjerteløber projektet.

Region Hovedstadens Akutberedskab

293.838

293.838

Ditte Emilie Staub Jørgensen

Medfødte hjertemisdannelser: et studie med fokus på tidligere diagnostik samt fosterets og barnets udvikling

Center for Føtalmedicin og Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet i samarbejde med Kardiologisk Afdeling, Rigshospitalet.

597.930

597.930

Eik Dybboe Bjerre

VEGA studiet: Evaluering af holdtræning i træningscenter for unge voksne i antipsykotisk behandling.

Universitets-

hospitalernes Center for Sundhedsfaglig forskning, Rigshospitalet, samt Psykiatrisk Center Glostrup og Psykiatrisk Center København

600.000

600.000

Flemming Jannik Vind Bjerrum

Brug af kunstig intelligens ved robotkirurgi til at prædiktere indlæggelsestid og komplikationer

Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation, Capital Region, Denmark

577.320

577.320

Frida Emanuelsson Lemvig

Inkretin stimulerende lægemidler, genetisk variation og risiko for sygdom og død i den danske befolkning

Klinisk Biokemisk afdeling, Diagnostisk Center, Rigshospitalet

600.000

139.898

Grete Andersen

Effekten af lamotrigin versus mexiletin til behandling af myotoni -et dobbeltblindet randomiseret kontrolleret studie

Afdeling for nerve og muskelsygdomme, Neurologisk klinik Rigshospitalet,

570.000

570.000

Hani Ibrahim Channir

Optimering af HPV-diagnostik på finnålsaspirater hos patienter med tumor på halsen og ukendt primær tumor

Patologiafdelingen og Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik, Rigshospitalet.

595.727

595.727

Henrik Hansen

Nye leveringsmetoder af lungerehabilitering

The research unit for respiratory medicine at Hvidovre hospital and Department of pulmonology at Bispebjerg Hospital

600.000

600.000

Jon Bjarke Jarløv Rasmussen

Effekten af medicinsk behandling til mandlig hypogonadisme forårsaget af misbrug af anabole steroider blandt yngre mænd

Medicinsk Endokrinologisk Klinik, Center for kræft og organsygdomme, Rigshospitalet

590.000

590.000

Julie Christina Grew

Tidlig forebyggelse af angst hos børn: Pilotafprøvning af et forældrebaseret lavintensitets interventionsprogram i folkeskoler

Sektion for Tværsektoriel Forskning, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital.

600.000

139.898

Katrine Hartung Hansen

Livslangt studie af urinvejsinfektioner i 3 kohorter af danske kvinder

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Amager og Hvidovre Hospital

600.000

600.000

Kristian Kristensen

Udvikling af stabil lipoprotein lipase til behandling af hypertriglyceridæmi

Finsen Laboratoriet ved Rigshospitalet under Center for Kræft og Organsygdomme.

578.588

578.588

Lisbeth Anita Andreasen

Kunstig intelligens til forebyggelse af dødfødsler og håndtering af væksthæmning under graviditet

Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Amager-Hvidovre Hospital

595.715

595.715

Louise Møller Jørgensen

Kan effekten af stivgørende rygoperationer prædikeres ved kognitiv test og dynamisk billeddannelse af hjernen?

Projektet udgår fra Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme (Rigshospitalet) i samarbejde med Neurobiologisk Forskningsenhed (Rigshospitalet) og Radiologisk afdeling (Sjællands Universitetshospital)

600.000

600.000

Martin Bæk Blond

Plasma proteomanalyse - sygdomsmekanismer og prædiktion af type 2 diabetes og hjertekarsygdom

Steno Diabetes Center Copenhagen, Department of Clinical Prevention Research. University of Copenhagen, NNF Center for Protein Research, Diagnostic Center, Rigshospitalet.

594.000

594.000

Martin Kaj Fridh

INTERACT- integreret neuromuskulær træning for børn og unge med kræft - et multicenter RCT studie

Rigshospitalet, Odense Universitets Hospital og Skejby Sygehus.

600.000

600.000

Michaela Høj

Modenhedsmodel for Recovery - et forskningsprojekt om implementering og udvikling

Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Psykiatrisk Center Ballerup, Region Hovedstadens Psykiatri (RHP).

600.000

139.898

Mikkel Herly

Kapselskrumpning efter brystrekonstruktion - undersøgelse af sygdomsmekanismen og bakteriernes rolle

Forskningsprojektet er forankret på Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling, HovedOrtoCenteret, Rigshospitalet.

596.893

596.893

Morten Baltzer Houlind

Individuelt optimerede ordinationer af renale risikolægemidler hos ældre medicinske patienter (OptiRenalRisk)

Klinisk Forskningsafdeling, Akutmodtagelsen, Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed, Amager og Hvidovre Hospital;  Fase 1 enheden, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

600.000

600.000

Nicholas Carlson

Hjertearytmi hos patienter med kronisk nyresvigt i dialyse

- Dialyseafdelingen, Nefrologisk afdeling, Rigshospitalet - Dialyseafdelingen, Nefrologisk afdeling, Herlev Hospital - Dialyseafdelingen, Nefrologisk afdeling, Nordsjællands Hospital

600.000

600.000

Nina Kimer

Betydningen af genetik og genetisk udtryk for sygdomsudvikling ved cirrose.

Gastroenheden, medicinsk sektion Amager-Hvidovre Hospital. Afdeling for Klinisk Biokemi Rigshospitalet

598.672

139.898

Per Karkov Cramon

Effekten af forbehandling med kaliumjodid forud for total thyroidektomi hos patienter med Graves sygdom

Rigshospitalet, Herlev og Gentofte, Hillerød, Odense, Aarhus og Karolinska (Sverige).

530.000

530.000

Pernille Fevejle Cromhout

Psykiatrisk komorbiditet og self-management blandt patienter med inflammatorisk gigt. Forekomst og patientperspektiv.

Projektet udgår fra Copenhagen Center for Arthritis Research (COPECARE), Center for Rheumatology and Spine Diseases, Rigshospitalet

600.000

139.898

Regitse Højgaard Christensen

Forværrer gigtmedicin risikoen for hjertekarsygdom?

Center for Aktiv Sundhed, Rigshospitalet

540.000

540.000

Rikke Steen Krawcyk

Hjerneskole - tværsektoriel fysisk træning til patienter med et lille stroke

Studiet udføres på Herlev og Gentofte hospital

600.000

139.898

Sarah Seberg Diemar

Hormonterapi og knogletab hos transkønnede børn og unge

The project is conducted at the Department of Clinical Biochemistry at Rigshospitalet in close collaboration with the Department of Growth and Reproduction at Rigshospitalet Blegdamsvej.

435.000

435.000

Sofie Ingdam Halkjær

Kan vi tilpasse behandlingen til den individuelle patient med irritabel tyktarm?

Gastroenheden, Hvidovre Hospital Department of Bacteria, Parasites and Fungi, Statens Serum Institut,

600.000

600.000

Stine Lund

Forebyggelse og behandling af cytomegalovirus relateret høretab hos børn i Danmark

Projektet er et nationalt multicenter studie der involverer fem børneafdelinger (Aalborg, Aarhus, Odense, Hvidovre, Rigshospitalet) og fire audiologiske klinikker (Alborg, Århus, Odense, Rigshospitalet).

599.688

139.898

Tanja Thomsen

Implementering af en individuelt tilpasset indsats målrettet øget bevægelse i dagligdagen hos patienter med reumatoid artrit.

Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme (VRR), Rigshospitalet

600.000

600.000

Thilde Nordmann Winther

Acute liver failure in children - aetiology, outcome and treatment

BørneUngeKlinikken, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet

600.000

139.898

Tina Dam Kristensen

Forandrede forbindelser mellem hjerne og sind ved psykosens gennembrud.

Psykiatrisk Center Glostrup

600.000

600.000

Tove Filtenborg Tvedskov

Mere skånsom kirurgisk behandling efter neoadjuverende kemoterapi for brystkræft

Brystkirurgisk afdeling, Herlev Hospital og Rigshospitalet

600.000

600.000

Ulrik Winning Iepsen

Lungetransplantation ved kronisk obstruktiv lungesygdom - er fysisk træning effektivt når lungefunktionen er normaliseret?

Center for Aktiv Sundhed, Rigshospitalet

551.706

139.898

Vibeke Ramsgaard Eriksen

WARD-HOME - Trådløs monitorering af patienter i eget hjem

I patienternes eget hjem i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

600.000

600.000
Redaktør