Bevillingsmodtagere 2021

Lidt over 24 mio. kr. er fordelt til 47 excellente forskere på post. doc niveau som alle modtager bevilling fra Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning 2021.  Forskningsfonden støtter igen i år post. doc forskere, så de kan fortsætte deres forskerkarriere i Region Hovedstaden.  

24 mio. kr. uddelt

Ligesom i 2020 blev stort set alle midler samlet i en pulje til støtte for regionens yngre post. doc forskere. Puljen modtog 81 ansøgninger med et samlet ansøgt beløb på 44,3 mio. kr. Fonden har uddelt mindre beløb til opstart af nye forskningsprojekter, og hele 47 projekter modtager fuld eller delvis bevilling. I alt er der uddelt 24,3 mio. kr. til de excellente forskere.
 
Et af kriterierne for komme i betragtning var at Forskningsprojekterne har  ophæng til Region Hovedstadens Forskningsstrategi for Sundhedsforskning 2018-2022 og med de prioriterede områder:
 
Klinisk forskning
Forskning i personlig medicin
Sundhedstjenesteforskning
Forskning i sundhedsfremme og forebyggelse

Årets bevillingsmodtagere

Læs mere information om årets bevillingsmodtagere i skemaet nedenfor.

Ansøgningerne blev bedømt af et bedømmelsesudvalg bestående af regionale forskere udpeget af de lokale forskningsråd.
​​

Ansøgers navn

Projekttitel

Projektsted

Bevilling

Emily Cathrine Wenande

Vaccination mod hudkræftforstadier – et randomiseret, kontrolleret og dobbeltblindet patientforsøg

Dermato Venerologisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

600.000

Jasmin Bagge

Behandling af slidgigt i knæet med stamceller fra mikrofragmenteret fedtvæv – Identifikation af højpotente stamceller

Ortopædkirurgisk Afdeling, Amager og Hvidovre Hospital

 600.000

Fernanda Endringer Pinto

Massespektrometri-guided diagnostik og kirurgi af hudcancer

Dermato-Venerologisk afdeling og Videnscenter for sårheling ( D/S) . Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

 600.000

Sofie Bliddal

Thyroideaautoimmunitet som immunologisk markør i graviditetstab

Afdeling for hormon- og stofskiftesygdomme

 600.000

Tobias Bomholt

Sikkerhed og effekt af oral semaglutid hos patienter med hyperglykæmi efter nyretransplantation

Nefrologisk afdeling, Rigshospitalet, København.

 600.000

Line Tang Møllehave

Effekter af den danske jodberigelse: konsekvenser for stofskiftesundhed hos børn og voksne

Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

 552.966

Anne Bjertrup

Forebyggende følelsesmæssig kognitiv træning for gravide i risiko for fødselsdepression

The Copenhagen Affective Disorder research Center ( CADIC) , Psykiatrisk Center København

 600.000

Christina El-Ali Jensen-Dahm

Risici ved brug af morfika hos ældre med demens

Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, Rigshospitalet.

 600.000

Anne Langsted

Blodpropper i hjertet i Danmark og New Zealand: ændringer over tid og betydningen af medicin og risikofaktorer.

Klinisk Biokemisk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital.

 600.000

Jonas Elias Svensson

Præcisionspsykiatri og ny model for serotonin ved depression: PET-undersøgelser af synapsetæthed og serotonintransportør

Neurologisk Afdeling, Rigshospitalet.

 599.904

Sanne Marie Thysen

Nye børnevacciner: specifikke og uspecifikke effekter af COVID-19-, rotavirus- og influenzavacciner

Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

 589.860

Mark Alberti

En kortlægning af årsagssammenhænge for den stigende forekomst af nethindeløsninger i Danmark.

Øjenafdelingen, Rigshospitalet.

 316.022

Jonas Folke

Alpha-synuclein – et tveægget sværd: differentiel diagnose af synucleinopatier ved brug af sensitive aggregerings assays

Neurologisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

 600.000

Nina Mørup Nygaard

Små RNA’er som essentielle komponenter og biomarkører for testikelfunktion.

Afdeling for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet

 600.000

Agneta Henriette Snoer

Diagnostiske og prognostiske biomarkører ved klyngehovedpine.

Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, Rigshospitalet

 600.000

Peter Viktor Vester-Glowinski

Udvikling af evidensbaserede retningslinjer for diagnostik og behandling af atypisk fibroxanthom og pleomorft dermalt sarkom

Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling, Rigshospitalet

 407.778

Rune Levring Wilkens

International tarmultralydsscore til vurdering af inflammation: Et multicenter valideringsstudie

Hvidovre og Herlev Hospital

 300.000

Lisbeth Anita Andreasen

Kunstig intelligens til analyse af obstetriske ultralydsbilleder – nye veje til prædiktion af graviditetskomplikationer

Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES)

 247.564

Kristine Dengsø

Livet efter lever transplantation.

Afdeling for Organkirurgi og Transplantation, Rigshospitalet.

 600.000

Tanja Hartwig

Føtal diagnostik ved brug af celle-frit-føtalt DNA i tidlige graviditetstab

Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Hvidovre Hospital

 600.000

Signe Skovgaard Wiese

Strukturel hjertesygdom hos patienter med ikke-alkoholisk fedtleversygdom: et avanceret MR-studie

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

 448.932

Nikolai Albert

Forbedret behandling og forebyggelse gennem bedre prædiktion af sygdomsforløb ved skizofreni og andre psykoser

Copenhagen Research Center for Mental Health – CORE Psykiatrisk Center København

 425.000

Martin Frendø

Forbedret diagnostik af hudkræft: brug af spil-elementer og kunstig intelligens til træning af lægers diagnostiske evner

1) Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES)

 594.310

Morten Buus Jørgensen

Inkretinhormonernes effekt på knogleomsætningen ved kronisk dialysekrævende nyresygdom

Nefrologisk Klinik P, Rigshospitalet

 515.000

Bojan Kovacevic

Mikrobiota hos patienter med kræft i bugspytkirtlen og dennes forstadier - nøglen til forbedret diagnose og tidlig detektion?

Afdelingen for Mave-, Tarm- og Leversygdomme, Herlev og Gentofte Hospital

 596.792

Lia Minculescu

Cytokiner og innate effektorceller som prædiktorer for outcome efter knoglemarvstransplantation

Klinisk Immunologisk Afdeling, Rigshospitalet

 600.000

Anne Finne Pihl

Udvikling af en vaccine imod hepatitis C virus baseret på hele viruspartikler fra cellekultur

Infektionsmedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital

 600.000

Anna Plachti

Identificering af strukturelle hjernemønstre forbundet med høj familiær risiko for at udvikle psykiatriske lidelser

Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed, Amager og Hvidovre Hospital.

 600.000

Nicklas Brustad

Kostens påvirkning af det tidlige metabolom og dets indflydelse på astmaudvikling i barndommen

Dansk BørneAstma Center, COPSAC, Herlev og Gentofte Hospital.

 550.000

Markus Fally

Epidemiologisk Forskning indenfor Pulmonale Infektioner i Norden ( epiPIN)

Lungemedicinsk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

 560.000

Krzysztof Gbyl

Mekanismen bag den antidepressive effekt af elektrokonvulsiv terapi - et multimodalt MR studie.

Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning Psykiatrisk Center Glostrup

 600.000

Dunja Kokotovic Gellert-Kristensen

Effekten af et struktureret opfølgningsforløb i eget hjem efter akut højrisiko abdominalkirurgi ( iVERTIGO)

Afdelingen for mave-, tarm- og leversygdomme, Herlev Hospital

 417.254

Juliette Tavenier

Karakterisering af aldringsbiomarkører til forbedring af prognosticering hos akutindlagte patienter

Klinisk Forskningsafdeling, Hvidovre Hospital.

 600.000

Trine Hørmann Thomsen

Styrkelse af egenomsorgen hos personer med Parkinson sygdom - et tværsektorielt, interventionsstudie.

Afdeling for Hjerne og Nervesygdomme, Rigshospitalet

 565.200

Tua Vinther-Jensen

Lillehjernesygdom: På vejen mod behandling - kliniske og parakliniske aspekter

Afdeling for Hjerne og Nervesygdomme, Rigshospitalet

 277.374

Takahito Doi

Remnant cholesterol til reklassifikation af risiko for hjertekarsygdom - hvem skal tilbydes lipid-sænkende behandling?

Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital

 600.000

Christina Ekenberg

Cytomegalovirusinfektion hos lungetransplanterede: fordele og ulemper ved henholdsvis kort- og langvarig valganciclovirprofylakse.

Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet

 165.045

Freja Bach Kampmann

Nye helbredseffekter af K-vitamin: Et placebo-kontrolleret lodtrækningsstudie i den generelle befolkning ( InterVitaminK)

Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

 569.448

Casper Simonsen

Effekten af styrketræning og proteintilskud på muskelmasse for patienter med uhelbredelig kræft i spiserør eller mavesæk

Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik, Rigshospitalet.

 600.000

Simone Kloch Bendtsen

Blodprøver som et nyt prognostisk værktøj for patienter med kræft i mundsvælget

Afdelingen for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi, Rigshospitalet

 474.507

Morten Baltzer Houlind

Nye biomarkørteknikker til vurdering af nyrefunktion og optimeret lægemiddelordination hos risikopatienter ( OptiMED-GFR)

Klinisk Forskningsafdeling, Amager og Hvidovre Hospital.

 474.507

Rasmus Skov Husted

Hvem skal træne og hvem skal opereres?: Sammenhængende behandlingsforløb til patienter med knæartrose på tværs af sundhedsvæsnet.

Klinisk Forskningsafdeling, Amager og Hvidovre Hospital.

 474.507

Morten Hvidtfeldt Hvidtfeldt

Cryobiopsier til prædiktering af behandlingsrespons hos patienter med svær astma – et 3TR sub-studie

Lungemedicinsk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

 474.507

Laura Massarenti

Interaktion mellem immunpatogenetiske faktorer i kronisk inflammatoriske sygdomme

Afdeling for Rygkirurgi, Led-og Bindevævssygdomme

 474.507

Marta Kramer Mikkelsen

Stærkere sammen. Familietræning blandt patienter med kræft i bugspytkirtlen og deres nærmeste pårørende - et randomiseret forsøg.

Afdeling for Kræftbehandling, Herlev og Gentofte Hospital.

 474.507

Neval Ete Wareham

Virus transcription factor, ZEBRA, som prædiktor for Posttransplantations lymfoproliferative sygdom ( PTLD)

Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet

 330.000

Frederikke Hørdam Gronemann

Hvem gavner behandlingen? En undersøgelse af de standardiserede behandlingspakker for angst og depression.

Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

 474.509


Derudover har medarbejdere i Center for Regional Udvikling (CRU) via PIF puljen uddelt midler til udarbejdelse af internationale fondsansøgninger.​

Redaktør