​​​

Bevillingsmodtagere 2022

I 2022 uddelte Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning knapt 24. mio. kr. Midlerne blev uddelt til 44 forskere og spændende forskningsprojekter.

24 mio. kr. uddelt i 2022

Ligesom i 2021 blev midlerne fra Forskningsfonden brugt til at støtte regionens yngre post. doc forskere. Puljen modtog ialt 76 ansøgninger. Fonden uddelte mindre beløb til opstart af nye forskningsprojekter, og hele 44 projekter modtager fuld eller delvis bevilling. I alt er der uddelt 23,9 mio. kr. til forskerne og deres spændede projeketer.
 
Et af kriterierne for komme i betragtning var igen i 2022, at Forskningsprojekterne skulle have ophæng til Region Hovedstadens Forskningsstrategi for Sundhedsforskning 2018-2022 og med de prioriterede områder:
 
Klinisk forskning
Forskning i personlig medicin
Sundhedstjenesteforskning
Forskning i sundhedsfremme og forebyggelse

Årets bevillingsmodtagere

Bedømmelse af ansøgningerne og indstilling til bevilling er sket ved et bedømmelsesudvalg bestående af udvalgte aktive forskere. Bedømmelsesudvalget er bredt sammensat, og de forskningsaktive medlemmer er indstillet af de lokale forskningsråd ved regionens hospitaler og virksomheder.

Se listen over bevillingsmodtagere i 2022 i skemaet herunder.

Ansøgers navn

Projektsted

Projekttitel

Bevilling

Ingrid Maria Cecilia Rubin

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Hvidovre Hospital COPMICS, Hvidovre Hospital

Behandling med fækal mikrobiota transplantation ved bærertilstand med multiresistente organismer i tarmen.

600.000

Cecilie Koldbæk Lemvigh

Center for Neuropsykiatrisk Skizofreniforskning ( CNSR) , Psykiatrisk Center Glostrup, Københavns Universitetshospital

Barndomstraumer, kognitiv udvikling og forandringer i hjernens netværk hos danske tvillingepar med og uden psykose.

 600.000

Lars Ploug Boesen

Afdelingerne for Urinvejskirurgi- og kræftbehandling Herlev Gentofte Universitetshospital 
(Primære center) i multicenter samarbejde med Afdelingerne for Urinvejskirurgi- og kræftbehandling Århus Universitetshospital

Introduktion af fokal Brachyterapi til behandling af prostatacancer i Danmark

 600.000

Mikkel Malling Beck

The Danish Centre for Magnetic Resonance ( DRCMR) Funktions- og billeddiagnostisk enhed
( FBE) Hvidovre Hospital

Individuel dynamisk kortlægning af effekter af levodopa i cortico-basalganglier kredsløb i Parkinson Sygdom

 600.000

Peter Bruun-Rasmussen

Rigshospitalet, Klinisk Immunologisk Afdeling

Optimale og personlige transfusionsstrategier for hjertepatienter - Emulerede randomiserede forsøg ved hjælp af patient data

 600.0​00

Helle Østergaard Madsen

Psykiatrisk Center København, Copenhagen Affective Disorder Research Center ( CADIC)

BLUES - stemningsstabiliserende effekter af blåt lys-blokerende briller ved bipolar lidelse

 600.000

Johannes Grand

Amager/Hvidovre hospital

Diuretika eller vasodilatation ved akut hjertesvigt og lungeødem

398.000

Lin Huang

Department of Cardiothoracic Surgery, Rigshospitalet, Copenhagen University Hospital, Denmark

Nye strategier til øget restitution efter thorakoskopisk lungekræftresektion ( STRENTHS study)

 600.000

Henrik Christian Bidstrup Leffers

Klinik for Led- og Bindevævssygdomme, 4242 Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme Rigshospitalet Juliane Maries Vej 10, 2100 København Ø

Prædiktion af nefritis hos patienter med Systemisk Lupus Erytematosus - udvikling af multifaktoriel risiko-score.

 600.000

Mads Alexander Just Madsen

Danish Research Centre for Magnetic Resonance, Center for Functional and Diagnostic Imaging and Research, Copenhagen University Hospital Amager & Hvidovre - Hvidovre, Hvidovre

Behandling af fatigue med transkraniel magnetisk hjernestimulation - et randomiseret kontrolleret studie i multipel sklerose

600.0​00

Mikkel Malham

Projektet vil være forankret på Børne og Ungeafdelingen, Amager og Hvidovre Hospital. Undervejs vil Mikkel være udsendt til Section of Epidemiology, Boston University.

Betydningen af tidlige biologiske og sociale belastninger for udvikling og sværhedsgrad af inflammatoriske sygdomme i barnealderen.

 600.0​00

Mahdi Shamali

Afdelingen for mave, tarm og leversygdomme, Herlev og Gentofte Hospital

Virtual Reality under koloskopi

599.548

Joseph Dowsett

Region Hovedstadens Biobankenhed, afdeling for Klinisk Immunologi, Diagnostisk Center, Rigshospitalet

Kønspecifikke polygene risikoscorer baseret på inflammationsmarkører til prædiktering af kardiometaboliske sygdomme

 600.000

Sabrina Mai Nielsen

This project will be conducted at the Parker Institute, Bispebjerg and Frederiksberg Hospital

Kontekstuelle faktorer indenfor reumatologien: Et ’mixed methods’ studie

 600.000

Anders Sode West

Rigshospitalet Glostrup, Neurologisk afdeling, afsnit N15/N35. Valdemar Hansens Vej 1-23, 2600 Glostrup.

Effekten af naturalistisk lys på post stroke komplikationer og deres patofysiologi hos strokepatienter under indlæggelse

 554.644

Maja Gregersen

CORE - Psykiatrisk Center København

Prædiktion af psykisk sygdom og psykoselignende symptomer hos børn af forældre med skizofreni og bipolar lidelse

600.000

Erik Sören Halvard Hansen

Lungemedicinsk Forskningsenhed Hvidovre Hospital Adresse: Kettegård Allé 30 2650, Hvidovre

Udvikling af astma efter opstart af behandling med kvindeligt kønshormon i almen praksis

589.668

Morten Hedetoft

Trykkammeret, Afdelingen for bedøvelse, operation, opvågning og traumecenter, Hoved Orto Centeret, Rigshospitalet

Adjuverende trykkammerbehandling til patienter med nekrotiserende bløddelsinfektion: et randomiseret klinisk studie.

538.226

Jesper Jensen

Department of Cardiology, Herlev and Gentofte University Hospital

Betydningen af genoptimeret behandling ved hjertesvigt: Et pragmatisk klinisk forsøg ( REOPTIMIZE-HF)

 600.0​00

Liv Tybjærg Nordestgaard

Afdeling for Klinisk Biokemi, Rigshospitalet, Region Hovedstaden University of Bristol, Integrative Epidemiology Unit, Bristol, UK

Kan hjertemedicin bruges til demens og andre aldersrelaterede sygdomme?

 600.000

Anders Kehlet Nørskov

Anæstesiologisk afdeling, Nordsjællands Hospital, Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Bedre behandling for patienter med håndledsfrakturer - BLOCK projektet

 200.000

Anuj Pareek

Primært site: Radiologisk afdeling, Rigshospitalet Potentielle sekundære sites: Øvrige radiologiske afdelinger i RegionH.

Kunstig intelligens til opportunistisk screening og diagnostik af kroniske sygdomme og livsstilssygdomme på CT-scanninger

 600.000

LONG VAN PHAM

Copenhagen Hepatitis C Program ( CO-HEP) , Department of Infectious Diseases, Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre

Identifikation og karakterisering af potente antivirale lægemidler mod SARS-CoV-2 til behandling af COVID-19

 600.000

Ida Juul Rasmussen

Afdeling for Klinisk Biokemi, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Individbaseret forebyggelse af demens - identifikation af individer i højest risiko

 600.000

Kirsten Borup Bojesen

Center for Neuropsykiatrisk Skizofreniforskning ( CNSR) , Psykiatrisk Center Glostrup.

Ændringer i hjernens glutamat og GABA niveauer efter 2 år hos initialt antipsykotika-naive psykose patienter: sammenhæng med outcome

 600.000

Takahito Doi

Department of Clinical Biochemistry, Herlev and Gentofte Hospital

Mulige forklaringer på modstridende resultater fra triglycerid-studier og risiko for hjertesygdom ved inflammation.

 600.​000

Laurits Frøssing

Lungemedicinsk forskningsenhed, Bispebjerg Hospital.

Personlig medicin til patienter med svær astma kortlægning af luftvejsinflammation før og efter biologisk medicin.

 600.000

Katja Biering Holst

Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Region Hovedstaden

Risikofaktorer tidligt i livet og kroniske respiratoriske sygdomme: evidens fra nordiske lande og naturlige eksperimenter

 511.​628

Simon Husby

Afdeling for Blodsygdomme, Fase1 Enheden og Patologisk Afdeling alle på Rigshospitalet.

Identifikation af patienter som responderer på ny immunterapi mod lymfekræft

 510.000

Nunu Laura Timotheussen Lund

Danish Headache Center, Department of Neurology, Rigshospitalet - Glostrup.

Diagnostiske og prognostiske biomarkører ved klyngehovedpine.

 5​99.822​​

Camilla Charlotte Lykke

Afdeling for Kræftbehandling og Afdelingen for Lindrende Behandling, Rigshospitalet

Effekten af specialiseret palliativ telemedicin til patienter med fremskreden kræft i eget hjem.

 585.000

Kira Philipsen Prahm

Gynækologisk og Obstetrisk afdeling, Rigshospitalet, Købehavn.

Celle frit RNA og metabolomics som biomarkører for negative graviditets udfald.

600.00​0

Julie Breinholt Kjær Sølberg

Primary workplace: Department of Dermatology and Allergy, University Hospital Gentofte, Denmark Laboratory facilities: Department of Dermatology and Allergy, Gentofte Hospital and Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research

Klinisk klassificering af patogene hud- og negle svampeinfektioner

 598.248

Theis Skovsgaard Itenov

Ansøger er ansat på Afdelingen for anæstesi og intensiv medicin, Bispebjerg Hospital med primær funktion på intensiv afsnit.

Den Østdanske sepsis kohorte II

127.140

Malene Broholm Andersen

Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital Institut for Bioteknologi og Biomedicin, Danmarks Tekniske Universitet

Kronisk inflammation og T celle respons ved kronisk hepatitis b virus infektion og risiko for udvikling af leverkræft

525.00​0

Casper Søndenbroe

Institut for Idrætsmedicin, Ortopædkirurgisk afdeling, Bispebjerg hospital. Fysioterapiafdelingen, Bispebjerg hospital. Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg hospital. Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet.

SundGraviditet - et digitalt forløb for gravide med overvægt

525.000

Lotte Broberg

Projektet udgår fra Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse ( CKFF) og udføres i obstetrisk klinik på hhv. Nordsjællands Hospital ( NOH) og Næstved Slagelse Ringsted Hospital ( NSR) .

Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet

 525.000

Mikkel Herly

Forskningsprojektet er primært forankret på Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling, HovedOrtoCenteret, Rigshospitalet.

Antibiotikabehandling af brystimplantater til forebyggelse af kapselskrumpning hos kvinder der får brystrekonstruktion

 448.897

Gitte Holmen Olofsson

National Center for Cancer Immune Therapy ( CCIT-DK) , Oncology Department, Herlev Hospital.

Gør en god behandling bedre: motion ved immunterapi af kræft

525.000

Ulrik Winning Iepsen

Studie 1. Etableret klinisk sepsis: Intensiv Afdeling, Bispebjerg Hospital Studie 2. Tidlig eksperimentel sepsis: Center for Aktiv Sundhed, Rigshospitalet

Laktatfrigivelse ved sepsis og mitokondriedysfunktion

325.000

Karina Obelitz-Ryom

Forskerparken Rigshospitalet Glostrup Nordstjernevej 42 2600 Glostrup

BK kanalens rolle i migræne

 525.​000

Juliette Tavenier

The Department of Clinical Research, Copenhagen University Hospital Hvidovre & The Center for Healthy Aging, Department of Cellular and Molecular Medicine, University of Copenhagen

Effekt, sikkerhed og farmakokinetik af fisetin hos ældre medicinske patienter – et blindet placebokontrolleret randomiseret forsøg

524.783

Cody Garett Durrer

Rigshospitalet - Centre for Aktiv Sundhed

Effekten af reduktion af leverfedt på lipidprofil, beta-cellefunktion og hepatokinsekretion hos personer med type 2 diabetes

 525.000

Mie Gaarskjær de Wolff

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Fødegangen. Københavns Universitetshospital, Amager-Hvidovre Kettegaards Alle 30 2650 Hvidovre

Hvem og hvad definerer fødslens latente fase? En undersøgelse af definitioner og omsorg i fødslens latente fase

 525.000Redaktør