Mekanismer og biologiske markører ved migræne belyst med funktionel MRI

​​

Omkring en halv million danskere lider af migræne, hvilket koster det danske samfund 2 milliarder kroner om året i sygdomsudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Alligevel har man en ret begrænset viden om mekanismerne bag migræne. Det vil forskergruppen ved Dansk Hovedpinecenter på Glostrup Hospital med dette projekt lave om på for at forbedre mulighederne for at afprøve lægemidler i fremtiden.

Via avancerede magnetiske resonans (MR) undersøgelser vil teamet afdække, hvordan hjernen bearbejder smerte under og efter migræneanfald. Forskergruppen vil studere diameteren af hjernens og hjernehindens pulsårer samt en eventuel ændring af blod-hjernebarrieren, hvorved signalstoffer fra blodbanen kan trænge ind over barrieren og påvirke hjernen.

Derefter undersøges med samme teknik anfald udløst af naturligt forekommende, men samtidig migrænefremkaldende signalstoffer (PACAP og PGE2). Hvis forskergruppen kan konstatere samme ”fingeraftryk” ved de eksperimentelt udløste anfald som ved de spontane, vil de have påvist en eksperimentel human model, der kan udnyttes i fremtidig migræneforskning og medicinudvikling.

Forsøget vil være enestående på verdensplan, hvor ingen andre har et lige så stort patientgrundlag, så omfattende baggrundsviden om migræne og samtidig MR-teknologi.

Yderligere oplysninger

Projektet kan være med til at løfte neuroområdets i forvejen stærke position i Region Hovedstaden. Projektet vil styrke Dansk Hovedpinecenters position som et ”center of excellence” hvad angår behandling af danske og udenlandske patienter i Region Hovedstaden samt forskning af migræne.

Projektet vil også fremme samarbejdet mellem nationalt og internationalt forskningsmiljø. I forbindelse med projektet forventes det at uddanne to ph.d.-studerende med ekspertise i fMRI og smerter/migræne.

Dansk Hovedpinecenter og Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital
Samlet budget: 6.200.884
Bevilget beløb: 1.340.000
Redaktør