Metoder til tidlig verifikation af behandling med elektrokemoterapi og genterapi

​​

Projektet har til formål at udforske mulighederne for at måle effekten af elektrokemoterapi og genterapi til behandling af forskellige kræftsygdomme. Korte elektriske pulse kan bruges til at øge koncentrationen af kemoterapi inden i kræftcellerne (elektrokemoterapi) eller til at overføre gener (genterapi).

Elektrokemoterapi indebærer, at man giver en normal dosis kemoterapi, men effekten bliver 300 gange større i det område, hvor de elektriske pulse gives. Behandlingen virker på alle typer kræft, men indtil nu har fokus været på behandling af tumorer i huden. Forskergruppen er dog i gang med at udvikle og afprøve elektroder til elektrokemoterapi af kræft i hjernen.

Ved hjælp af de elektriske pulse kan gener overføres til celler. Cellerne kan så udtrykke det overførte gen, hvorved patienten kan producere sin egen medicin, f.eks. medicin mod kræft. Et klinisk forsøg med genterapi er netop åbnet for patienter med modermærkekræft.

Yderligere oplysninger

Bag projektet står forskningsgruppen C*EDGE, (Center for Experimental Drug and Gene Electrotransfer), som har et omfattende regionalt, nationalt og internationalt samarbejde.

Det nyetablerede forskningsmiljø på Onkologisk Afdeling på Herlev Hospital arbejder med elektrokemoterapi til patienter med en række kræftsygdomme, og med genterapi, hvor det første kliniske forsøg netop er gået igang. Den tætte kobling mellem laboratorium og klinik giver gode muligheder for hurtigt at tage nye forskningsresultater i brug i klinikken.

Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital
Samlet budget: 2.849.000
Bevilget beløb: 1.817.500
Redaktør