Bakterier og håndeksem

Hvilken indflydelse har de naturligt forekommende bakterier på behandling af håndeksem? Og udgør patienter med håndeksem en spredningsrute for antibiotikaresistente bakterier?

​​

Omkring hver syvende voksne dansker lider af håndeksem. Sygdommen kan udvikle sig til en kronisk lidelse; to ud af tre patienter med håndeksem har stadig symptomer efter 15 år. Hånd-eksem er ofte koloniseret med bakterier, der kan medføre infektioner eller forlænge heling.

På hver kvadratcentimeter hud på hænderne findes der omkring 10 millioner bakterier, også hos raske personer, men det er kun omkring en procent, som lægevidenskaben har et indgående kendskab til. Samspillet mellem bakterier og huden er indtil nu stort set ukendt – særligt hos patienter med hudsygdomme.

I projektet bliver den totale bakterielle flora på hænderne af patienter med håndeksem kortlagt før og efter behandling. Resultaterne sammenlignes med bakterierne på raske og giver viden om bakteriernes indflydelse på helingen.

Også fokus på multiresistente bakterier

Forbruget af antibiotika er steget de seneste år, og det samme er forekomsten af antibiotikaresistente bakterier. Især forekomsten af multiresistente bakterier – der kræver speciel og dyr behandling – er steget.

Projektet vil også undersøge, om patienter med håndeksem er hyppigere bærere af antibiotikaresistente bakterier sammenlignet med raske – og om der eksisterer en potentiel spredningsrute fra håndeksempatienter. Projektet kan føre til en ny behandlingsstrategi for håndeksem – og øget viden om, hvordan sygdommen forebygges.

Da håndeksem hvert år koster det danske samfund omkring 1 milliard kroner i tabt arbejdsfortjeneste og udgifter til behandling, har dette et stort samfundsøkonomisk potentiale. Derudover skaber det viden om forekomsten af antibiotikaresistente bakterier hos håndeksempatienter og om, hvorvidt der er behov for tiltag til at mindske spredningen af resistente bakterier.

Fondsmodtager: Postdoc Michael Dyrgaard Lundov

Sted: Videncenter for Allergi, Dermato-Allergologisk Afdeling, Gentofte Hospital

Projekt: Bakterier og håndeksem – et postdoc-projekt

Bevilget beløb: 965.000 kr.

Samlet budget: 1.596.977 kr.

Kontakt: Michael Dyrgaard Lundov, midylu01@geh.regionh.dk, tlf. 3977 7309

Redaktør