Bedre forståelse for hjernens væskeregulering

Sjælden hjernesygdom er i hastig stigning i takt med den globale fedmeepidemi. Ny dansk forskning i hjernens væskeregulering kan føre til bedre diagnostik og behandling – på sigt også af andre sygdomme i hjernen.

​​

Idiopatisk intrakraniel hypertension var tidligere en sjældent forekommende hjernesygdom med blot mellem 50 og 100 tilfælde om året i Danmark. Sygdommen skyldes et forhøjet væsketryk i hjernen og giver sig udtryk i svær hovedpine, dårlig hukommelse og nedsat syn. I 40 procent af alle sygdomstilfælde får patienten et varigt synstab, fordi diagnosen stilles for sent i sygdomsforløbet.

Sygdommen er 20 gange hyppigere hos overvægtige end hos normalvægtige – og af samme årsag er idiopatisk intrakraniel hypertension i stærk fremmarch i hele verden. Forskerne på Dansk Hovedpine Center, som ligger på Glostrup Hospital, har tidligere påvist nogle biokemiske forandringer, som opstår i hjernen under sygdommen. Det følger de nu op på i et projekt, der sigter mod at kunne stille diagnosen idiopatisk intrakraniel hypertension tidligere og dermed forbedre behandlingen.

Betydning for andre sygdomme

Konkret skal projektet undersøge hjernens væskeregulering, ligesom sygdommens forskellige symptomer skal beskrives nærmere. I projektet ønsker forskerne også at kortlægge sammenhængen mellem hjernens væsketryk og fedmehormonerne.

Forventningen til projektet er at finde veje til en tidligere diagnose og bedre behandling af idiopatisk intrakraniel hypertension. Sygdommen ses i stigende grad hos børn og unge, og derfor er en tidlig diagnose og effektiv behandling meget vigtig. Desuden vil projektet give en generel bedre forståelse af hjernens væskeregulering – og det vil også give en bedre forståelse af andre hjernesygdomme.

Fondsmodtager: Professor, overlæge Rigmor Højland Jensen

Sted: Neurologiske Afdeling, Glostrup Hospital

Projekt: Sygdomsmekanismer ved forhøjet væsketryk i hovedet

Bevilget beløb: 1.500.000 kr.

Samlet budget: 5.065.048 kr.

Kontakt​: Rigmor Højland Jensen, rigj@glo.regionh.dk, tlf. 4223 3059

Redaktør