Bedre forståelse og behandling af muskelgigt

Muskelgigt er en udbredt sygdom blandt ældre – især kvinder. Sygdommen kan behandles – men undertiden med ubehagelige bivirkninger. Et nyt forskningsprojekt søger at blive klogere på lidelsen og at finde en bedre tilrettelagt behandling med færre bivirkninger for patienterne.

​​​

Muskelgigt er den hyppigst forekommende betændelseslignende – eller inflammatoriske – gigtlidelse hos mennesker over 60 år, og ubehandlet er sygdommen invaliderende for den enkelte patient. Trods sin udbredelse har lægevidenskaben i dag kun en ringe viden om sygdommen, og behandlingen af den kan være forbundet med ubehagelige bivirkninger.

Dette forskningsprojekt skal give en bedre forståelse af sygdommen generelt – og specifikt undersøge, om den eksisterende behandling med binyrebarkhormon kan optimeres, så patienterne får færre bivirkninger. Desuden vil projektet undersøge, om muskelgigt er forbundet med negativ proteinomsætning i musklerne, som bevirker, at musklerne bliver svagere, og om muskelgigtpatienter har en øget risiko for at få hjertekarsygdomme.

Behandling i takt med sygdommens døgnrytme

Konkret vil forskerne blandt andet undersøge, om det er muligt at optimere behandlingen med binyrebarkhormon hen over døgnet, så den så at sige følger sygdommens døgnrytme. Hvis det er muligt, vil det sandsynligvis kunne medføre færre bivirkninger for patienterne.

Desuden vil man studere, om muskelgigt – som følge af selve sygdommen og af behandlingen – medfører, at patienternes muskler gradvis mister de proteiner, der giver musklerne styrke og kraft. Endelig belyses blodkarfunktionen hos muskelgigtpatienterne, fordi der er en mistanke om, at de kan lide af såkaldt endotelial dysfunktion. En tilstand, der også ses hos patienter med hjertekarsygdomme. Hvis det viser sig at være tilfældet, kan der være en øget risiko for at få hjertekarsygdomme blandt muskelgigtpatienter.

Fondsmodtager: Postdoc Frederik Kreiner

Sted: Reumatologisk Afdeling, Rigshospitalet

Projekt: Studier af sygdomsmekanismer og behandling ved polymyalgia reumatika

Bevilget beløb: 634.804 kr.

Samlet budget: 5.433.000 kr.

Kontakt: Frederik Kreiner, frederik.kreiner@me.com, tlf. 2729 2993

Redaktør