Færre genopererede hoftepatienter

Ud af 77.400 patienter, som fik en ny hofte indopereret fra 1995 til 2007, skulle næsten 13.000 genopereres. En væsentlig del af disse genoperationer skyldes infektioner på den kunstige hofte. Ny forskning skal udvikle metoder til at forebygge og behandle infektionerne – frem for at operere.

​​

Seks procent af alle kunstige hofter bliver i løbet af de første ni måneder efter operationen udskiftet med en ny kunstig hofte, fordi de er blevet inficeret med en såkaldt biofilm. Biofilm er klumper af bakterievækst, som er resistente over for antibiotikabehandling og desinfektionsmidler. Typisk opdager man først infektionen så sent, at patienten ikke kan behandles, men må genopereres.

De mange genoperationer er en stor samfundsøkonomisk udgift – og de medfører også store sociale og personlige omkostninger for den enkelte patient. Et nyt forskningsprojekt i samarbejde mellem Rigshospitalet og Københavns Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet vil skabe ny viden om biofilm, og hvordan den kan behandles mere effektivt.

Implantater uden tegn på biofilm

Projektet er det første af sin slags i verden, hvor forskerne undersøger implantater og menneskeligt væv uden tegn på infektion. Det kan lade sig gøre, fordi man samarbejder med Retsmedicinsk Institut, som kan indsamle implantater og væv fra afdøde patienter.

Projektet fokuserer på implantater uden tegn på infektion for at få ny viden om biofilmens tidlige vækst – og udvikle nye metoder til tidligere og bedre diagnose og efterfølgende behandling uden at være tvunget til at genoperere patienten.

Fondsmodtager: Lektor, laboratorieleder Thomas Bjarnsholt

Sted: Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Rigshospitalet

Projekt: Karakterisering af, hvorvidt bakterier er til stede på implantater fra patienter uden kliniske tegn på infektion

Bevilget beløb: 1.500.000 kr.

Samlet budget: 7.007.131 kr.

Kontakt: Thomas Bjarnsholt, tbjarnsholt@sund.ku.dk, tlf. 2065 9888

Redaktør