Forebyggelse af eksem

Mangel på et særligt protein i huden øger risikoen for at udvikle eksem. Nyt forskningsprojekt undersøger dette særlige protein for at udvikle nye behandlingsmetoder og helt forebygge eksem.

​​

Otte procent af alle danskere har en medfødt mangel på et særligt protein, filaggrin, i hudens yderste lag, som er vigtig for hudens evne til at modstå påvirkninger fra det ydre miljø. Filaggrin- mangel giver med andre ord en øget risiko for at få eksem. Eksem udvikler sig ofte til at være en kronisk lidelse, som påvirker patienternes livskvalitet og erhvervsmuligheder – og som årligt koster det danske samfund en milliard kroner til behandling og i form af tabt arbejdsfortjeneste.

Dette forskningsprojekt på Gentofte Hospital undersøger forekomsten af filaggrin i huden for at finde nye muligheder for forebyggelse og behandling af eksem og andre hudlidelser.

Fokus på hurtig behandling og forebyggelse

Projektet sigter mod at kunne identificere personer med særligt følsom hud, som har brug for hurtig og intensiv behandling. Forskerne vil ligeledes undersøge, om personer med filaggrinmangel har en øget risiko for at få nikkelallergi.

Forskningsprojektet vil skabe ny viden omkring forebyggelse af eksem, blandt andet ved at se på hudens reaktion på eksemfremkaldende påvirkninger og dens evne til at hele efterfølgende – trods filaggrinmangel. Denne viden kan på sigt også udnyttes til at udvikle helt nye behandlingsmetoder, der kan kompensere for proteinmanglen i huden.

Fondsmodtager: Professor, centerleder Jeanne Duus Johansen

Sted: Dermato-allergologisk Afdeling, Gentofte Hospital

Projekt: Filaggrinsystemets betydning for eksem og allergi – et studie af gen-miljø interaktion og fænotyper

Bevilget beløb: 800.000 kr.

Samlet budget: 3.209.175 kr.

Kontakt: Jeanne Duus Johansen, jedu@geh.regionh.dk, tlf. 3977 7301

Redaktør