Forebyggelse af virkningsløs behandling

En nyudviklet gentest kan muligvis forudsige effekten af behandlingen med et såkaldt biologisk lægemiddel til leddegigtpatienter. Potentialet – både for den enkelte patient og for samfundet som helhed – er meget stort, hvis man på denne måde kan undgå forgæves medicinering.

​​

Biologiske lægemidler har revolutioneret behandlingen af gigtsygdomme, og ca. 6000 danske gigtpatienter – hvoraf de fleste lider af leddegigt – modtager i dag behandling med biologiske lægemidler. Desværre er dette en meget dyr behandling: I 2009 udgjorde udgifterne til biologisk medicin omkring 1,2 milliarder kroner på landsplan.

Omkring en tredjedel af patienterne oplever ingen effekt ved behandlingen, mens effekten aftager over tid for yderligere en tredjedel af patienterne. For den enkelte patient medfører det et tab af livskvalitet og en fremadskridende sygdom. I mange tilfælde fører det til uoprettelige ledskader og endda forkortelse af levetiden. For samfundet betyder det store udgifter til virkningsløs behandling.

Test kan forudsige medicinens effekt

Dette projekt vil undersøge effekten af en nyudviklet gentest, som i et forstudie med 49 patienter har vist sig at kunne forudsige virkningen af et specifikt biologisk lægemiddel (tocilizumab) til leddegigtpatienter. Viser det sig, at gentesten faktisk er i stand til at forudsige, om behandlingen med dette lægemiddel faktisk har effekt eller ej, er det den første test af sin slags i verden.

Det vil betyde, at de egnede patienter kan få den virkningsfulde medicin fra starten af behandlingsforløbet. Dermed kan de undgå en kortere eller længere periode, hvor de behandles med virkningsløs medicin – og også undgå den sygdomsforværring og tab af livskvalitet, der er forbundet hermed. Samtidig vil sundhedsvæsnet få reduceret udgifterne til forgæves behandling, ligesom der vil være en samfundsøkonomisk gevinst i form af færre sygedage, færre hjælpemidler osv.

Fondsmodtager: Lektor, overlæge Claus Henrik Nielsen

Sted: Institut for Inflammationsforskning, Rigshospitalet

Projekt: Allotypisk variation i interleukin-6-receptor-genet som determinant for klinisk respons på tocilizumab

Bevilget beløb: 782.422 kr.

Samlet budget: 1.484.844 kr.

Kontakt: Claus Henrik Nielsen, claus.henrik.nielsen@rh.regionh.dk, tlf. 3545 7188

Redaktør