Generne afslører kræftens udspring

Der kan i dag gå måneder, før lægerne identificerer en kræftsygdoms udspring – og dermed kan starte behandlingen. Denne ventetid kan være fatal for patienterne – og kan måske forkortes væsentligt med en ny metode.

​​

Hos nogle opdages en kræftsygdom først, når den har spredt sig til et andet sted i kroppen. Hvis man ikke ved, hvor sygdommen er opstået, skal patienten gennem et ofte månedlangt udredningsforløb for at finde den primære kræftknude, før behandlingen kan opstartes.

Det forringer selvsagt chancerne for helbredelse, ligesom det fordyrer behandlingsforløbet. Der er med andre ord brug for nye og mere effektive diagnostiske redskaber.

MikroRNA som diagnoseredskab

Dette projekt undersøger, om såkaldt mikroRNA – det vil sige små stykker genetisk materiale, der er med til at regulere vækst og spredning af kræftcellerne – kan bruges til at identificere den primære kræftknude.

Forstudier til projektet har vist, at mikroRNA-analyser af kræftcellerne kan spore den oprindelige kræftknude i omkring 60 procent af tilfældene. Forventningen er, at dette tal kan øges – og at analyser af mikroRNA derfor kan vise sig at være et effektivt supplement til de kendte diagnoseredskaber.

Fondsmodtager: Overlæge, dr. med. Gedske Daugaard 

Sted: Onkologisk Klinik, Rigshospitalet

Projekt: MikroRNA som diagnostisk redskab hos patienter med levermetastaser fra kendte og ukendte primærtumorer

Bevilget beløb: 634.774 kr.

Samlet budget: 2.704.774 kr.

Kontakt: Gedske Daugaard, gedske.daugaard@rh.regionh.dk, tlf. 3545 4677

Redaktør