På sporet af en tidlig kræftdiagnose

Patienter med kræft i bugspytkirtlen har kun ringe chance for overlevelse i dag, fordi sygdommen ofte opdages sent i forløbet. Et nyt forskningsprojekt på Herlev Hospital undersøger mulighederne for at diagnosticere sygdommen tidligt ved hjælp af en blodprøve.

​​

Kræft i bugspytkirtlen er hvert år skyld i 800 dødsfald i Danmark. Middellevetiden fra diagnosetidspunktet er ganske lav – bare nogle få måneder – fordi sygdommen er vanskelig at påvise tidligt i forløbet. Når diagnosen stilles, har kræften spredt sig i kroppen hos omkring 85 procent af patienterne, som derfor ikke kan opereres. De kan i stedet behandles med kemoterapi, men mindre end hver femte patient lever efter et år – og under fem procent er i live fem år efter diagnosetidspunktet.

På Herlev Hospital forsker man derfor i at finde såkaldte biomarkører, der kan påvise sygdommen tidligt i forløbet, så flere patienter kan opereres, og en individuel behandling kan tilrettelægges.


Biomarkør i blodet

Tidligere studier har i væv fra bugspytkirtlen identificeret en særlig kombination af mikroRNA, som kan påvise kræft i bugspytkirtlen med stor nøjagtighed. MikroRNA er små stykker genetisk materiale, der er med til at regulere væksten og spredningen af kræftceller.

Problemet er blot, at disse mikroRNA skal findes i selve kræftvævet, og det er vanskeligt at udtage egnet væv fra bugspytkirtlen. Derfor vil dette projekt indkredse en mulig lignende biomarkør i blodet fra patienter med kræft i bugspytkirtlen; altså en særlig kombination af mikroRNA, som på et tidligt tidspunkt kan diagnosticere kræft i bugspytkirtlen på baggrund af en almindelig blodprøve.

Fondsmodtager: Professor, overlæge, dr. med. Julia Sidenius Johansen

Sted: Onkologisk Afdeling R og Medicinsk Afdeling O, Herlev Hospital

Projekt: Identifikation af mikroRNA-biomarkører i blodet til tidlig diagnose og prognose af patienter med kræft i bugspytkirtlen

Bevilget beløb: 1.000.000 kr.

Samlet budget: 4.568.160 kr.

Kontakt: Julia Sidenius Johansen, julia.johansen@post3.tele.dk, tlf. 3868 9241

Redaktør