På vej mod mere effektiv sklerosebehandling

Hvert år får cirka 300 danskere diagnosen multipel sklerose. Sygdommen er uhelbredelig – og i nogle tilfælde virker den eksisterende sygdomshæmmende behandling heller ikke. Et nyt projekt indkredser nye metoder til at overvåge sygdommens udvikling, så behandlingen kan optimeres.

​​

Danmark har en høj forekomst af sygdommen multipel sklerose, som er en betændelsesagtig sygdom i hjernen. Sygdommen invaliderer ofte unge mennesker midt i livet. Sygdommen kan hos nogle patienter hæmmes med medicinsk behandling, mens sygdommen på trods af behandling fortsætter hos andre.

Dette forskningsprojekt forsøger at finde nye metoder til at karakterisere, overvåge og forudsige forløbet af multipel sklerose. Dels for at optimere behandlingen af den enkelte patient – og dels for at skabe en bedre platform for afprøvning af nye medicinske behandlinger.

Nye metoder til at måle betændelse i hjernen

Når behandlingen af multipel sklerose svigter, skyldes det sandsynligvis, at betændelsestilstanden i hjerne ikke hæmmes effektivt nok. På den måde sker der fortsat skade på nervecellerne, og hjernens reparationsmekanismer bliver sat ud af kraft.

I projektet vil man derfor udvikle nye metoder til præcist at måle graden af betændelse (inflammation) i hjernen ved hjælp af MR-skanning og til måling af betændelsesceller i blodet. Desuden vil forskerne konkret undersøge den nye MR-metodes evne til at måle effekten af et specifikt lægemiddel.

Fondsmodtager: Professor, overlæge, dr. med. Henrik B. W. Larsson

Sted: Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling, Glostrup Hospital

Projekt: Undersøgelse og validering af nye neurobiologiske metoder til karakterisering og monitorering af multipel sklerose

Bevilget beløb: 800.000 kr.

Samlet budget: 5.978.170 kr.

Kontakt: Henrik B. W. Larsson, henlar02@glo.regionh.dk, tlf. 4323 2432

Redaktør