Patienter med leddegigt skal bevæge sig

67 procent af de danske patienter med leddegigt er mere fysisk inaktive end gennemsnittet af befolkningen, selvom fysisk træning faktisk mindsker deres smerter. Et nyt projekt fra Glostrup Hospital skal blandt andet teste forskellige former for tiltag, der kan motivere patienterne til en mindre stillesiddende livsstil.

​​

Det er et veldokumenteret faktum, at fysisk aktivitet både kan forebygge sygdom og fastholde sundhed. Alligevel er to tredjedele af alle danske patienter med leddegigt mindre fysisk aktive end gennemsnittet, også på trods af at hidtidige undersøgelser faktisk viser, at fysisk træning er sikkert for patienter med leddegigt og har en positiv effekt på deres smerter, træthed og generelle funktionsniveau.

Dette projekt vil teste forskellige tiltag, som sigter mod at aktivere patienter med leddegigt og fastholde dem i en mindre stillesiddende livsstil.

Øget daglig bevægelse

Tidligere undersøgelser viser, at patienter med leddegigt har svært ved at opretholde den fysiske aktivitet, efter de er startet med at træne. Årsagerne kan blandt andet være manglende tid og lyst.

Men fysisk aktivitet består ikke udelukkende af egentlig træning: Raske mennesker med en meget stillesiddende livsstil kan opnå en stor sundhedsgevinst ved bare at bevæge sig mere i hverdagen. Om det samme gør sig gældende for patienter med leddegigt, ved man endnu ikke – men det skal undersøges i dette projekt.

I projektet vil forskerne desuden undersøge effekten af motivationssamtaler, gruppeundervisning og af en sms- og internetbaseret form for at motivere patienterne til en mere aktiv hverdag.

Fondsmodtager: Forskningsleder Bente Appel Esbensen

Sted: Forskningsenhed for sygepleje og sundhedsvidenskab, Glostrup Hospital

Projekt: Joint Resources. En tværvidenskabelig undersøgelse af fysisk aktivitet hos patienter med reumatoid artrit

Bevilget beløb: 900.000 kr.

Samlet budget: 4.498.784 kr.

Kontakt: Bente Appel Esbensen, beapes02@glo.regionh.dk, tlf. 2441 2490

Redaktør