Sammenhæng mellem kønshormoner og hjerte-kar-sygdom?

Hvert år dør tusindvis af danskere af hjerte-kar-sygdomme. Et forskningsprojekt fra Herlev Hospital sætter nu fokus på sammenhængen mellem hjerte-kar-sygdomme og kønshormoner i forsøget på at forbedre den forebyggende behandling.

​​

Kvinder før overgangsalderen har en lavere risiko for at få hjerte-kar-sygdomme sammenlignet med mænd og med kvinder efter overgangsalderen. I overgangsalderen falder østrogenniveauet i kroppen – og dette projekt vil derfor undersøge sammenhængen mellem kønshormoner og hjerte-kar-sygdomme.

Hjerte-kar-sygdomme i fokus

Med udgangspunkt i store befolkningsundersøgelser gennemført fra 1981 op til i dag vil man i projektet fokusere på sammenhængen mellem hhv. østrogen- og testosteronniveauet og forskellige typer af hjerte-kar-sygdomme samt forhøjet blodtryk og blodpropper.

Målsætningen er at opnå ny viden om kønshormonernes indflydelse på risikoen for at få en hjerte-kar-sygdom. Det vil både få betydning for behandlingen med kønshormoner generelt, fx kvinders brug af østrogener mod gener relateret til overgangsalderen, og for den forebyggende behandling af hjerte-kar-sygdomme.

Hjerteforeningen anslår, at omkring 420.000 danskere i dag lever med en hjerte-kar-sygdom – og det tal forventes at stige til op mod 480.000 i 2020. En forbedret forebyggende behandling vil derfor have en meget stor samfundsmæssig effekt.

Fondsmodtager: Afdelingslæge Marianne Benn

Sted: Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital

Projekt: Kønshormoner, genetisk variation og risiko for hjertekarsygdom

Bevilget beløb: 1.600.000 kr.

Samlet budget: 3.414.112 kr.

Kontakt: Marianne Benn, marben21@heh.regionh.dk, tlf. 4488 3846

Redaktør