Bedre behandling af patienter med hjertemuskelfortykkelse

Omkring 10.000 danskere lider af sygdommen arveligt betinget hjertemuskelfortykkelse, som i værste tilfælde medfører hjertesvigt og død. Et nyt projekt undersøger dels en ny behandling af sygdommen – og dels en metode til at identificere de personer, som vil udvikle sygdommen over tid.

​​

Arveligt betinget hjertemuskelfortykkelse er en alvorlig sygdom, som kan medføre både hjerterytmeforstyrrelser, brystsmerter og i værste tilfælde hjertesvigt. Sygdommen er den hyppigste årsag til pludselig hjertedød blandt unge.

I dag er det muligt at finde dem, der er i risikogruppe for at udvikle sygdommen, ved at undersøge og genteste slægtninge til patienter, der lider af sygdommen. Men ikke alle i risikogruppen udvikler faktisk sygdommen, og dette projekt vil derfor søge at identificere en eventuel særlig genfejl hos de personer, der udvikler sygdommen. Denne del af undersøgelsen foregår i samarbejde med en forskergruppe i Massachusetts, USA.

Kan sygdommen bremses?

I en anden del af projektet vil forskerne desuden undersøge, om fortykkelsen af hjertet kan standses – eller måske helt forhindres – ved medicinsk behandling. I dag findes der ingen medicinsk behandling, som kan ændre på sygdommens prognose, og et positivt resultat af projektet vil derfor være et regulært gennembrud for behandlingen.

Begge delprojekter har potentiale til at reducere patienternes sygelighed og forbedre deres overlevelsesprognoser. Dermed vil patienterne også få øget deres livskvalitet samt arbejdskapacitet, ligesom en forbedret medicinsk behandling vil reducere behovet for hospitalsbehandling og kontrol. Derfor rummer forskningsprojektet også et ganske stort samfundsøkonomisk potentiale.

Fondsmodtager: Overlæge, dr.med. Henning Bundgaard

Sted: Hjertemedicinsk Afdeling B, Rigshospitalet

Projekt: Hypertrofisk kardiomyopati– mulighed for medicinsk blokering af sygdomsudviklingen ved tidlig klinisk og genetisk opsporing

Bevilliget beløb fra Delpulje I: 700.000 kr.

Samlet budget: 2.634.281 kr.

Kontaktperson: Henning Bundgaard, henningbundgaard@dadlnet.dk, tlf. 3545 0512

Redaktør