Bedre behandling til sukkersygepatienter

Et nyt forskningsprojekt fra Rigshospitalet kan være godt nyt for de 3-400.000 danskere, som lever med type 2 sukkersyge. Det undersøger nemlig en mulig behandling for en af sygdommens hyppigste følgelidelser: Nedsat blodomløb.
Patienter med type 2 sukkersyge udvikler ofte nedsat blodomløb, som fører til nedsat følesans, dårligere sårheling – og i værste fald risiko for amputation af forskellige lemmer. Dette forskningsprojekt forsøger at forstå de mekanismer, der ligger bag det forringede blodomløb, som type 2 sukkersyge hyppigt medfører.

Et stort samfundsøkonomisk potentiale

Nye undersøgelser har vist, at patienter med type 2 sukkersyge har en nedsat evne til at producere et særligt karudvidende stof i blodbanen (kaldet ATP), som er med til at regulere blodomløbet. Det er dog stadigvæk uklart, om disse forandringer i ATP-systemet er selve årsagen til, at patienter med type 2 sukkersyge har et dårligere blodomløb.

Ved hjælp af avancerede ultralydsundersøgelser vil forskerne i dette projekt undersøge, om dette er tilfældet. Desuden vil man undersøge, om det er muligt at normalisere ATP-niveauet i blodet hos patienterne ved hjælp af en allerede kendt medicinsk behandling. Projektet er en del af en større undersøgelse af ATP’s rolle i det menneskelige kredsløb.

Denne forskning kan være med til at skåne patienter med type 2 sukkersyge for meget alvorlige komplikationer – herunder udvikling af hjertekarsygdomme og tidlig død. Et forbedret blodomløb vil desuden give patienterne en bedre livskvalitet, fordi de bliver mindre trætte ved fysisk aktivitet.

Type 2 sukkersyge er en af de helt store livsstilssygdomme i den vestlige verden. Sundhedsstyrelsen anslår således, at mellem 10.000 og 20.000 danskere hvert år rammes af sygdommen. Dermed har projektet både et stort behandlingsmæssigt og samfundsøkonomisk potentiale.

Fondsmodtager:Seniorforsker Stefan P. Mortensen

​Sted:Center for Inflammation og Metabolisme, Rigshospitalet

Projekt:Røde blodceller, ATP og vaskulær dysfunktion i type 2 diabetes

Bevilliget beløb fra Delpulje I:1.000.000 kr.

Samlet budget:2.552.000 kr.

Kontaktperson:Stefan P. Mortensen, stefan.mortensen@rh.regionh.dk, tlf. 6171 7040

Redaktør