Bedre forståelse af slagtilfælde

10.000 danskere rammes hvert år af et slagtilfælde, og bare 25 procent er i stand til at vende tilbage til deres tidligere hverdag. Et nyt projekt sigter mod at øge forståelsen af sygdommen – og dermed forebygge gentagne tilfælde.

​​

To ud af 1.000 danskere rammes hvert år af et slagtilfælde, og sygdommen er den hyppigste årsag til kronisk invaliditet både herhjemme og i resten af den industrialiserede verden. Dette projekt vil undersøge sygdommens mekanismer for at finde frem til både en mere optimal akut behandling – og en bedre forebyggelse af gentagelser af sygdommen hos patienter, der allerede har oplevet et slagtilfælde.

Nye udredningsmetoder

Man ved, at den indre beklædning i blodkarrene spiller en afgørende rolle for de skadelige processer forud for et slagtilfælde – men i dag baserer undersøgelserne af denne sammenhæng sig udelukkende på målinger foretaget i patientens arm. Hos patienter med blodprop i hjernen – og 85 procent af alle slagtilfælde skyldes netop en blodprop i hjernen – er det imidlertid vigtigt at undersøge hjernens blodkar.

Dette studie vil derfor undersøge, om det er muligt at bruge detaljerede hjerneskanninger til dette formål – og sammenligne dem med en ny såkaldt EndoPat-skanner, som kan bruges til at undersøge patienterne på hospitalsstuen. Desuden vil man i projektet belyse, om medicin til patienter med blodpropper har effekt på blodkarrenes indre beklædning.

Når de forskellige udredningsmetoder er undersøgt, kan de anvendes i daglig drift. Der vil de kunne bruges til at undersøge patienternes risikoprofil – og effekten af den anvendte medicin. Dermed kan man tage et stort skridt videre i behandlingen af en meget udbredt sygdom, som har store konsekvenser – ikke blot for den enkelte patient, men i høj grad også for de pårørende, fordi den meget ofte er invaliderende.

Fondsmodtager: Afdelingslæge Christina Rostrup Kruuse

Sted: Neurologisk Afdeling, Herlev Hospital

Projekt: Betydningen af blodkarvæggens celler ved slagtilfælde

Bevilliget beløb fra Delpulje I: 700.000 kr.

Samlet budget: 1.059.648 kr.

Kontaktperson: Christina Rostrup Kruuse, christina.rostrup.kruuse@regionh.dk, tlf. 3868 1233

Redaktør