Diagnostik som computerspil

Mange skizofrene patienter oplever bevægeforstyrrelser – enten som en direkte følge af sygdommen eller som bivirkning til den medicinske behandling. Den nye computerspilsteknologi gør det muligt at måle bevægeforstyrrelser præcist, mens patienterne spiller Xbox.

​​

Mange skizofrenipatienter oplever bevægeforstyrrelser som en bivirkning til den antipsykotiske medicin, og mange patienter har også bevægeforstyrrelser allerede inden behandlingsstart, dvs. som en del af skizofrenisygdommen. Bevægeforstyrrelserne overses ofte i den daglige klinik. De er mest beskrevet hos voksne patienter, mens der mangler viden om forekomsten og betydningen af bevægeforstyrrelser hos børn og unge med skizofreni. Fx ved man ikke, om bevægeforstyrrelser forud for behandlingsstart øger risikoen for skadelige effekter af medicinen.

Bevægeforstyrrelserne er generende for patienterne – ofte i en sådan grad, at nogle patienter vælger at holde op med at tage medicin og risikerer at opleve et psykotisk tilbagefald. Dette projekt vil udvikle en enkel, billig og præcis metode til at måle bevægeforstyrrelser. Det vil give en tættere overvågning af nogle af bivirkningerne til medicinen – og dermed mulighed for en mere præcis og sikker behandling.

Undersøgelse via Xbox

Den traditionelle kliniske undersøgelse af bevægeforstyrrelser hos psykiatriske patienter foregår ved, at lægen iagttager patienten uden at have andre redskaber end sit kliniske blik og muligheden for at føle på musklerne og iagttage bevægelser. Undersøgelsen er svær og kræver både tid og erfaring at udføre. Undersøgelsen skal gentages regelmæssigt for at sikre den bedst mulige sikkerhed i behandlingen med antipsykotisk medicin.

I dette projekt vil forskerne udvikle en ny metode til at måle de motoriske forstyrrelser via KinectTM. Patientens bevægelser registreres, mens denne spiller et spil via spillekonsollen Xbox. Der foretages målinger før og under behandlingen med antipsykotisk medicin. Derved bliver det muligt at registrere, hvor store forstyrrelser af motorikken patienterne oplever som følge af medicinen.

Når metoden er færdigudviklet, vil den være let at anvende i den daglige klinik. Den vil øge mulighederne for overvågning af bivirkninger og dermed øge sikkerheden ved behandling. Især de yngre patienter vil nok være glade for at medvirke i denne type undersøgelse frem for en traditionel klinisk undersøgelse.

Fondsmodtager: Professor, overlæge, dr. med. Anders Fink-Jensen

Sted: Psykiatrisk Center København

Projekt: KinectTM-baseret måling af bevægeforstyrrelser hos unge skizofrene patienter

Bevilliget beløb fra Delpulje II800.000 kr.

Samlet budget: 4.391.027 kr.

Kontaktperson: Anders Fink-Jensen, anders.fink-jensen@regionh.dk, tlf. 3864 7072

Redaktør