Forebyggelse ved kostændring og amning?

Et nyt studie på Herlev Hospital undersøger om simple kostændringer og en forlænget ammeperiode kan være med til at forebygge type 1 sukkersyge hos børn af forældre, der lider af sygdommen.
MikroRNA er ganske små molekyler, som er med til at regulere vores geners aktivitet. Nye videnskabelige studier har påvist, at mikroRNA, som optages gennem føden fra eksempelvis planter og mælk, kan have indflydelse på reguleringen af vores stofskifte. I dette projekt vil forskerne blandt andet undersøge, om mikroRNA fra planter har en gavnlig effekt på blodsukker- reguleringen hos børn med type 1 sukkersyge.

Bedre regulering gennem kosten

Lykkes det at identificere vegetabilske mikroRNA’er med gavnlig effekt, vil det kunne få store konsekvenser for dels sukkersygepatienterne, som alene via kosten vil opnå en bedre regulering af sygdommen. Desuden kan det vise sig, at denne mekanisme også kan have en gavnlig effekt hos patienter med hjertekarsygdomme, overvægt og den langt mere udbredte type 2 sukkersyge.

Et delprojekt i dette studie vil desuden undersøge, om mikroRNA i modermælk har betydning for modningen af den nyfødtes immunforsvar. Hvis det viser sig at være tilfældet, vil det være muligt at udskyde – eller måske helt forhindre – udviklingen af type 1 sukkersyge hos børn af forældre med sygdommen ved at forlænge ammeperioden.

Potentialet i projektet er med andre ord ganske stort: Hvert år udvikler 300 danske børn type 1 sukkersyge, og de er i høj risiko for at få forskellige følgesygdomme i øjne, nerver og nyrer. Hvis man gennem enkle kostændringer og ammeanbefalinger kan regulere sygdommen bedre, vil det give store samfundsøkonomiske besparelser – og højne livskvaliteten betragteligt for patienterne. Dertil kommer de potentielle gavnlige effekter for patienter, som lider af de store folkesygdomme nævnt ovenfor.

Fondsmodtager: Professor Henrik Bindesbøl Mortensen

Sted: Pædiatrisk Afdeling E, Herlev Hospital

Projekt: Effekten af horisontalt overført exogent miRNA på forekomst og sygdoms progression hos børn med type 1 diabetes

Bevilliget beløb fra Delpulje I: 900.000 kr.

Samlet budget: 4.072.850 kr.

Kontaktperson: Henrik Bindesbøl Mortensen, hmor0032@regionh.dk, tlf. 3868 5016

Redaktør