Livsstilsændringer til skizofrenipatienter

Projektet CHANGE sigter mod at ændre livsstilsvanerne for en på mange måder udsat patientgruppe: patienter med skizofreni. De lever nemlig mellem 15 og 20 år kortere end baggrundsbefolkningen, og for en stor dels vedkommende skyldes det usunde livsvaner.

​​

Den forventede levetid for patienter med skizofreni er cirka 20 år kortere for mænd – og 15 år kortere for kvinder. Både selvmord og ulykker spiller en betydelig rolle for den nedsatte livslængde, men hovedårsagen er for tidlig død på grund af fysiske sygdomme – og den vigtigste i denne sammenhæng er hjertekarsygdomme. Dette projekt undersøger derfor, om livsstilsændringer og en systematisk indsats for at sikre behandling af fysiske følgesygdomme kan nedbringe risikoen for at udvikle hjertekarsygdomme hos patienter med skizofreni.

Behov for livsstilsændringer

Skizofrenipatienter har ofte mindre sunde livsstilsvaner end baggrundsbefolkningen: Dobbelt så mange er rygere, og omkring 50 procent flere har en usund livsstil, når det kommer til kost og fysisk aktivitet. Derfor vil der overfor én af kontrolgrupperne i dette forsøg sættes ind med et særligt intensivt og individuelt tilbud om ændringer af patienternes livsstil – i tilgift til den sædvanlige skizofrenibehandling.

En anden kontrolgruppe får også den sædvanlige behandling, men suppleret med ekstra kontakt til egen læge for at få undersøgt og behandlet fysiske helbredsproblemer. Den sidste gruppe i projektet får udelukkende den sædvanlige behandling.

Projektet bliver afviklet i samarbejde med både regionale og kommunale sundhedsaktører. Viser der sig at være den forventede positive effekt, vil der blive udarbejdet en manual for at anvende den nye behandling på baggrund af de mest frugtbare samarbejdsrelationer.

Fondsmodtager:Professor, overlæge Merete Nordentoft

Sted:Psykiatrisk Center Købe

nhavn

Projekt:Projekt CHANGE – det gælder livet

Bevilliget beløb fra Delpulje II:1.000.000 kr.

Samlet budget:14.190.000 kr.

Kontaktperson:Merete Nordentoft, merete.nordentoft@regionh.dk,

tlf. 3864 745

Redaktør