Mere præcis strålebehandling

Strålebehandling af kræft er i mange tilfælde en effektiv behandlingsform, men for nogle patienters vedkommende også forbundet med generende bivirkninger. Et nyt forskningsprojekt vil udvikle en mere præcis stråleterapi, så sygdommen bekæmpes mere effektivt med færre bivirkninger.

​​

Strålebehandling af kræft har i mange år haft det samme udgangspunkt: At hele kræftknuden skal bestråles ensartet. De nyeste teknikker til billeddannelse har dog afsløret, at der i den enkelte kræftknude kan være områder, som er mere resistente overfor behandlingen end andre. Dette forskningsprojekt vil med afsæt i den viden udvikle en mere præcis og individuel strålebehandling af patienter med hoved-halskræft.

Bedre behandling med samme dosis

Forskerne vil studere en række allerede behandlede patienter og se på deres tilbagefald for at bestemme, hvordan strålingen kunne være givet anderledes med højere dosis de steder, hvor kræftcellerne ikke blev udryddet. Dernæst vil de i en serie kliniske forsøg teste den optimerede strålebehandling på nye kræftpatienter. Endelig vil de undersøge vævsmateriale fra tidligere patienter for at sammenholde de biologiske data med de nye 3-dimensionale skanninger.

På denne måde vil forskerne udvikle en ny og individualiseret behandlingsstrategi. Den gør dem i stand til at øge bestrålingen på de områder af kræftsvulsten, hvor cellerne er ekstra modstandsdygtige – og omvendt mindske bestrålingen, hvor risikoen for, at kræftcellerne overlever, er mindre. På den måde får man mest muligt ud af strålebehandlingen uden at øge den samlede bestråling af patienten – og dermed uden at øge risikoen for bivirkninger ved behandlingen.

Dette projekt omhandler udelukkende patienter med hoved-halskræft, men når behandlingsprincippet først er udviklet, vil det også kunne anvendes på andre kræfttyper. Dermed vil regionen også fremadrettet være i front med strålebehandling af kræft.

Fondsmodtager: Professor, overlæge dr. med. Lena Specht

Sted: Onkologisk Klinik og Radioterapiklinikken, Rigshospitalet 

Projekt: Immunhistokemiske markører og funktionel billeddannelse som grundlag for individualiseret stråleterapi

Bevilliget beløb fra Delpulje I: 1.000.000 kr.

Samlet budget: 5.389.581 kr.

Kontaktperson: Lena Specht, lena.specht@regionh.dk, tlf. 3545 3969

Redaktør