Ny immunbehandling mod kræft på vej

En ny kræftbehandling, hvor sygdommen så at sige bekæmpes med dens egne immunceller, viser flotte resultater blandt patienter med modermærkekræft. Dette projekt sigter mod at øge indsigten i denne behandlingsform i håb om at kunne tilbyde en mere effektiv behandling til flere patienter.
En ny form for kræftbehandling, T-celle terapi, viser meget lovende resultater: 50 procent af de behandlede patienter med udbredt modermærkekræft har markant effekt af behandlingen, og 20 procent oplever langvarigt sygdomssvind. Dette forskningsprojekt vil undersøge mekanismerne i den nye behandlingsform yderligere – for at øge effekten og for at gøre det muligt at tilbyde behandlingen til patienter med andre typer af kræftsygdomme.

En helt ny behandlingsplatform

T-celle terapi består i, at man udtager immunceller fra patientens eget kræftvæv, opformerer og aktiverer dem – og giver dem tilbage til patienterne i meget stort antal efter en intensiv behandling med kemoterapi. Tilbage i patienten bekæmper immuncellerne nu kræftsygdommen og kan således hos en del patienter med modermærkekræft have en mulig helbredende effekt sammen med den medicinske behandling.

I projektet undersøges mekanismerne i samspillet mellem kræftceller og immuncellerne – hvordan balancen kan skubbes fra at være immunundertrykkende og fremmende for kræftsygdommens vækst til at være immunaktiverende med bekæmpelse af kræftsvulsterne.

Behandlingsformen viser som nævnt allerede gode resultater, og dette projekt har derfor potentiale til at udvikle en helt ny platform for kræftbehandling generelt: I samarbejde med en række europæiske samarbejdspartnere søger forskerne at få behandlingen godkendt i hele Europa – og at videreudvikle behandlingsprincipperne ved at kombinere T-celle terapien med andre behandlingsformer.

Fondsmodtager: Professor, overlæge Inge Marie Svane

Sted: Hæmatologisk Afdeling og Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital

Projekt: Immun-modulerende virkning af ny kræftmedicin som strategi til at øge effekten af T-celleterapi til modermærkekræft patienter

Bevilliget beløb fra Delpulje I: 1.000.000 kr.

Samlet budget: 2.910.000 kr.

Kontaktperson: Inge Marie Svane, inge.marie.svane@regionh.dk, tlf. 3868 2131


Redaktør