Ny viden om kroniske tarmlidelser

Hvert år rammes omkring 1.400 danskere – flest unge – af inflammatorisk tarmsygdomme. Sygdommene er kroniske og medfører i deres aktive perioder store gener, ofte med diaré og smerte. Dette studie søger at finde en mere effektiv og individualiseret behandling.

​​

Inflammatorisk tarmsygdom er en kronisk lidelse, som rammer stadig flere – og oftest yngre – danskere. Det danske navn på sygdommen dækker over to beslægtede tarmlidelser, hvor patienterne i perioder lider af diarré, undertiden blodig, og hyppige smerter – gener som medfører sygefravær og social isolation. Begge lidelser er vanskelige at behandle, og årsagen til dem er endnu ukendt. Dette forskningsprojekt vil øge viden om inflammatorisk tarmsygdom i håbet om at optimere og individualisere behandlingen af patienterne.

I de sidste ti år har man behandlet nogle patienter med inflammatorisk tarmsygdom med biologiske lægemidler. Det er ikke tidligere undersøgt, om indførelsen af den biologiske medicin har ført til færre kirurgiske indgreb mod sygdommen.

Hvorfor følger patienterne ikke behandlingen?

Det er velkendt, at patienterne i de symptomfrie perioder af sygdommen ikke altid følger behandlingen og tager den forebyggende medicin. Dermed øger de dog markant risikoen for, at sygdommen igen blusser op, og dette projekt vil derfor undersøge, hvorfor patienterne ikke følger den foreskrevne behandling. Den sidste del af projektet vil forsøge at identificere patienter med et særligt behov for intensiv medicinsk behandling.

I alt skønnes det, at omkring 25.000 danskere har en inflammatorisk tarmsygdom, og hvert år opdages omkring 1.400 nye tilfælde. Sygdommen er kronisk og bryder typisk ud, når patienten er mellem 15 og 35 år. Under sygdomsudbrud er patienten stærkt invalideret. Derfor vil en mere effektiv behandling af sygdommen, med færre sygdomsudbrud til følge, både højne den enkeltes livskvalitet – og gavne samfundsøkonomien.

Fondsmodtager: Professor Flemming Bendtsen

Sted: Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Projekt: Prædikative faktorer og betydningen af compliance for sygdomsforløbet ved inflammatorisk tarmsygdom i æraen af biologisk behandling

Bevilliget beløb fra Delpulje I: 600.000 kr.

Samlet budget: 2.286.488 kr.

Kontaktperson: Flemming Bendtsen, flemming.bendtsen@hvh.regionh.dk, tlf. 3862 3273

Redaktør