Ny viden om operationer mod overvægt

Danmark oplever, som den øvrige vestlige verden, en regulær fedmeepidemi i øjeblikket. Den eneste effektive behandling pt. er kirurgisk – og dette projekt søger at højne forståelsen for, hvordan det kirurgiske indgreb virker i kroppen, i håbet om på sigt at kunne erstatte kirurgien med medicin.

​​

Hos langt de fleste patienter med type 2 sukkersyge, som bliver opereret for overvægt via såkaldt gastric bypass kirurgi, forsvinder deres sukkersyge et par dage efter operationen. Det er en positiv, men hidtil uforklarlig bivirkning til det kirurgiske indgreb, hvor føden ledes uden om mavesækken og direkte ned i tyndtarme. Dette projekt søger en forklaring – og håbet er, at denne ny viden på langt sigt kan føre til, at forskerne udvikler en gastric bypass operation ”i pilleform”.

Bedre forståelse af behandlingen

Aktuelt er kirurgiske indgreb den eneste behandling af svært overvægtige, som medfører store og vedvarende vægttab: Halvandet år efter indgrebet er det gennemsnitlige vægttab 40 kilo, hvilket betyder forøget livskvalitet og en langt mindre risiko for en række følgesygdomme.

I projektet vil forskerne undersøge en hypotese om, at det skyldes en øget udskillelse af et særligt insulinstimulerende hormon efter det kirurgiske indgreb. Og undersøgelserne vil derudover også give en bedre forståelse for, hvordan en gastric bypass virker i kroppen. Dermed vil det også øge viden om, hvilke patienter der bør tilbydes et kirurgisk indgreb mod fedme: I dag er det primært et spørgsmål om patienternes BMI, hvilket ikke nødvendigvis er mest hensigtsmæssigt.

Aktuelt er mere end halvdelen af den voksne danske befolkning overvægtig, mens over en kvart million danskere har diagnosen type 2 sukkersyge. Allerede i 2020 skønnes tallet at være steget til en halv million – der er derfor et meget stort behov for at udvikle nye og mere effektive behandlinger af begge sygdomme.

Fondsmodtager: Professor, overlæge Sten Madsbad

Sted: Endokrinologisk Afdeling, Hvidovre Hospital

Projekt: Patofysiologiske undersøgelser over remission af type 2 diabetes efter gastric bypass kirurgi

Bevilliget beløb fra Delpulje I: 500.000 kr.

Samlet budget: 2.441.501 kr.

Kontaktperson: Sten Madsbad, sten.madsbad@hvh.regionh.dk, tlf. 2169 1911

Redaktør